Aktuelle DSKB-møder

DSKB afholder videnskabelige møder for selskabets medlemmer. Møderne annonceres her på siden samt i den trykte udgave af DSKB-Nyt. 

DSKB Efterårsmøde nr. 535

Fredag d. 25. november 2016 på Trinity, Fredericia

10.30-11:30 Laboratoriediagnostik af antifosfolipidsyndrom

        10.30-11.00: Antiphospholipid antistoffer: anti-β2-glykoprotein I og anticardiolipin antistoffer
        Vakur Bor, overlæge, klinisk lektor, KBA, Sydvestjysk Sygehus

        11:00-11:30 Guidelines ved test for lupus antikoagulans
        Johannes J. Sidelmann, lektor, Enheden for Tromboseforskning, Syddansk Universitet
        

11:30-11:45 Pause

11:45- 12.35 Anvendelsen af D-dimer analysen i koagulationslaboratoriet 

        11.45-12:15: D-dimer i VTE diagnostik
        Søren Risom Kristensen, overlæge, professor, KBA, Aalborg Universitetshospital

        12:15-12.35: D-dimer-Recidiv Trombose
        Jørgen Brodersen Gram, overlæge, professor, KBA, Sydvestjysk Sygehus

13:00-14:00 Frokost

14:00-15:00 Diabetes–forskning og udvikling i Danmark

        ”Nye Steno hospitaler i Danmark”  
        Ulrik Meyer, programme manager, Steno Grants, Novo Nordisk Fonden

        ”Remission af type 2 diabetes efter bariatrisk kirurgi"
        Sten Madsbad, professor, overlæge, Hvidovre Hospital

        Moderator: Lars Melholt Rasmussen, Odense Universitetshospital

15:00-15:15 Pause

15:15-16:15 Diabetes–forskning og udvikling i Danmark -fortsat

        ”Gestationel diabetes, screening, behandling og prognose”  
        Jens Fuglsang, lektor, overlæge, Aarhus Universitetshospital

        ”Diabetes og epigenetik”
        Rasmus Ribel-Madsen, Post Doc, Danish Diabetes Academy, Rigshospitalet

        Moderator: Martin Overgaard, Odense Universitetshospital

16:15-16:30 Afslutning

Deltagelse

Ordinære, korresponderende og firmamedlemmer af DSKB: 1 gratis deltager pr. medlemskab.

Ikke-medlemmer: 500 kr.

Tilmelding til mødet kan ske ved at sende en mail til assisterende bestyrelsessekretær Debbie Norring-Agerskov på dskbiokemi@gmail.com indeholdende: navn, titel og tilhørsforhold.

Tilmeldingsfristen er d. 9/11
Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her