DSKB-redaktionsgruppe

Kommissorium

Redaktionsmedlemmerne sidder i 4 år med mulighed for forlængelse yderligere 2 år.

DSKB-bestyrelsens formand og sekretær er "fødte medlemmer". Derudover udpeger bestyrelsen 5 nye medlemmer efter forslag fra redaktionsgruppen. Der bør sikres en tidsmæssig forskydning i de 5 medlemmers indtræden i redaktionen, således at alle 5 ikke skifter på én gang.

Redaktionen skal bestå af kliniske biokemikere og mindst en kemiker, som alle har interesse i at deltage i det redaktionelle arbejde. Der bør tilstræbes en ligelig geografisk fordeling af redaktionsmedlemmerne.

DSKB-Nyt skal være et levende, varieret og udviklende medie, med fagartikler af høj standard og kvalitet samt med artikler/indlæg af fra mere "skæve vinkler.

Redaktionsgruppen har vide rammer i såvel udformning som indhold af DSKB-Nyt men skal dog sikre, at DSKB-Nyt afspejler udviklingen i faget, både organisatorisk og fagligt. Endvidere bør der være opmærksomhed på "breaking news", aktuelle nyheder generelt, referater fra møder o.lign. Bestyrelsens medlemmer i gruppen sikrer, at der er overensstemmelse mellem bestyrelsens aktiviteter og indholdet i DSKB-Nyt samt at vigtige emner fra bestyrelsens aktiviteter formidles i DSKB-Nyt.

DSKB-Nyt bør i vid udstrækning indeholde indlæg skrevet af selskabets medlemmer, men kan også have indlæg skrevet af fagpersoner udenfor specialet. Der skal løbende opfordres til at selskabets medlemmer bidrager med indlæg til DSKB-Nyt. 
Den aktuelle redaktion består af følgende medlemmerEmil Bartels (indtil maj 2017) 

Torben Breindahl (indtil februar 2017)

Eva RabingBrix Petersen (indtil februar 2020) 

Aase Handberg (indtil februar 2016) 

Henrik Løvendahl Jørgensen (indtil maj 2017) 

Tina Parkner (indtil maj 2017) 

Anne Dilani Schrøder (indtil februar 2019)Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her