Lægelig videreuddannelse


 Hvorfor du skal være klinisk biokemiker? se her!

Generelle oplysninger om ansøgning ang. speciallægeanerkendelse kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside   Siden 2001 har et råd for lægers videreuddannelse i hver af de tre regioner varetaget den lægelige videreuddannelse, således at hver region varetager en fuld uddannelse inden for alle specialer. Nyttige oplysninger vedr. ansøgningsskemaer, vejledninger og regler samt statistiske oplysninger om tidligere ansøgere kan derfor hentes i det regionale råd for den enkelte uddannelsesregion: REGION NORD

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse 

Region Midtjylland 

Skottenborg 26

8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4821;
Fax: 8728 5001 

E-mail: VUS@stab.rm.dk  

www.videreuddannelsen-nord.dk  

Sekretariatschef: Jan Greve

REGION SYD


Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse 

Region Syddanmark

Den Lægelige Videreuddannelse 

Damhaven 12 

7100 Vejle 

Tlf.: 7663 1000 

E-mail: videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk 
 
www.videreuddannelsen-syd.dk 
 
Sekretariatschef: Steen Tinning


REGION ØST 


Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

Region Øst

Ledreborg Allé 40, st. 

2820 Gentofte 

Tlf. 3975 0680 

E-mail: laegeudd@regionoest.dk  
www.laegeuddannelsen.dk 

Sekretariatschef: Lise Møller


Kursusrækken


Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her