Speciale-specifikke kurser

Her bringes oversigt med aktuelle speciale-specifikke kurser, både for lægelige og ikke-lægelige akademikere. 
Se evt. også Sundhedsstyrelsens hjemmeside - klik her   


Aktuelle kurser: 

Kursets navn: Præanalyse og POCT (Biokemikere)

Kursets mål er at give deltagerne overblik over og indsigt i udfordringer ved Præanalyse og POCT (Point- of Care Test) indenfor klinisk biokemi, med fokus på nuværende udfordringer, undersøgelser og udstyr.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppeopgavermed fremlæggelser. Kurset henvender sig til biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursusarrangører og kursusledere:
Betina Klint Nielsen og Pia Bükmann Larsen

Tid:
15. – 17. maj 2018

Sted:
Haraldskær kursuscenter, Vejle

Målgruppe:
Kurset er et valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer, og personer, der er indskrevet på den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere, har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kursusafgiften er 6500 kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500 kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest 20.marts 2018 på tilmeldingsskema til Betina Klint Nielsen, e-mail: bkn@regionsjaelland.dk,Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved- Nykøbing F-Slagelse, Region Sjælland.

TILMELDINGSSKEMA

KURSUSPROGRAM

 

Kursets navn: Molekylærbiologi i Klinisk Biokemi (Læger og Biokemikere)

Kursets mål er at give deltagerne overblik over og indsigt molekylærbiologi indenfor klinisk biokemi, med fokus på nuværende diagnostiske tilbud og aktuelle udviklingsområder.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med cases og fremlæggelser. Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursusarrangører og kursusledere:
Stig E. Bojesen & Peter H. Nissen

Tid:
29. – 31. maj 2018

Sted:
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Målgruppe:
Kurset er godkendt som obligatorisk kursus i hoveduddannelsesforløbet for læger og valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse forkurset.

Det maksimale deltagerantal er 40 personer, og læger i hoveduddannelsesforløbet og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. For læger i hoveuddannelse afholdes udgiften af Sundhedsstyrelsen. For biokemikere er kursusafgiften 6500,-kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,-kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest fredag d. 6. april 2018 på tilmeldingsskema, til Peter H. Nissen, e-mail: peteniss@rm.dk, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital.


TILMELDINGSSKEMA

KURSUSPROGRAM


 

Kursets navn: Organisation og ledelse (Biokemikere) 

Dato for kursus: 30. oktober – 1. november 2018

Sted: Hotel Haraldskær, Vejle 

Delkursusledere: Thomas Broeng Ejsing og Jonna Skov 

 


Kursets navn: Nordisk Kursus: The Professional Role of a 

Clinical Biochemist /Laboratory Doctor

Dato for kursus: 23.-25. oktober, 2018

Sted: Comfort Hotel, Vesterbro, Vesterbrogade 23-29, 1629 Kbh. V

Delkursusledere: Nete Hornung og Linda Hilsted

Email: netehorn@rm.dk og  linda.hilsted@regionh.dk


Introduktionskursus i klinisk biokemi

Kursussted:       Universitetshospital Skejby

Tidspunkt:         d. 19/11 2018 kl 12.30 – Tirsdag d. 20/11 kl 12.15

Kursusansvarlige: Holger Jon Møller og Mads Nybo

 

Indhold             Kurset introducerer nye på området til en mængde af de små og store ting, specialet indeholder, som man ikke har haft mulighed for at stifte bekendtskab med på studiet eller ad andre veje.

 

Målgruppe         Nyligt ansatte biokemikere og læger i introduktionsuddannelse i Klinisk Biokemi efter først til mølle princippet. Såfremt der er plads, er kurset åbent for andre interesserede ansat på landets Klinisk Biokemiske afdelinger. Kurset er valgfrit. Maksdeltagerantal 30.

 

Kursusafgift      Deltagerafgift (incl middag) 700 kr. DSKB dækker kursusafgift såfremt støtte ikke kan opnås andetsteds. Deltagerne skal selv sørge for transporten og overnatning. Frokost (begge dage) er ikke inkluderet.

 

Tilmelding         Skal ske pr. mail senest 1.oktober 2018 til Holger Møller, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, e-mail holgmoel@rm.dk


 ProgramSponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her