Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools
   Speciale-specifikke kurser

Her bringes oversigt med aktuelle speciale-specifikke kurser, både for lægelige og ikke-lægelige akademikere. 
Se evt. også Sundhedsstyrelsens hjemmeside - klik her   


Aktuelle kurser: 

Kursets navn: Kvalitetsstyring


Kursussted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt: d. 23. – 25. september 2019.

Kursusledere: Betina K. Nielsen og Mette Fogh Møller.
 

Kursusbeskrivelse
Kurset vil give et bredt indblik i kvalitetsstyring på en klinisk biokemisk afdeling, og hvad der rører sig på området. Hvad indebærer det at arbejde i et akkrediteret laboratorium, og hvilke krav skal laboratoriet leve op til? Hvordan kan kvalitetsstyring og akkreditering bruges fornuftigt og konstruktivt?

I løbet af kurset vil vi bl.a. komme omkring værktøjer til kvalitetsstyring, præanalytisk kvalitetssikring, fastsættelse og krav til analysemetoder, strategier for intern QC, måleusikkerhed, eksterne kvalitetssikringsprogrammer, kvalitetssikring af patientsvar, brugerinddragelse, kvalitetsindikatorer og risikovurdering.

Undervisningsform
Undervisningsformen er foredrag ved nøglepersoner inden for de relevante områder og gruppeopgaver med fremlæggelser. Der lægges vægt på diskussion og medinddragelse af kursisterne. Der kan forventes lidt forberedelse inden kurset i et omfang svarende til max 1 arbejdsdag.

Målgruppe
Kurset er et obligatorisk kursus for biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere inden for klinisk biokemi.
Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer, og personer, der er indskrevet på den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere, har fortrinsret.

Kursusafgift
Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften er 6500 kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500 kr.

Tilmelding
Foretages skriftligt senest mandag den 24. juni 2019
 tilmeldingsskema som sendes til mettmo@rm.dk, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest. 

Program, opdateret 11.09.2019


Kursets navn: Forskning

Kursussted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt: d. 23. – 25. oktober 2019.

Kursusledere: Lars Melholt Rasmussen, Søren Risom Kristensen og Trine Rennebod Larsen


Formål:

Kurset skal overordnet give deltagerne viden om hvilke forpligtigelser og muligheder for forskning, der eksisterer på en klinisk biokemisk afdeling. Kurset fokuserer på forskningsområder, som ligger tæt op af en klinisk biokemisk afdelings driftsmæssige kerneopgaver. Kurset er opdelt i tre blokke, som omhandler: A: en klinisk biokemisk afdelings opgaver i forbindelse med håndtering af andre forskeres projekter – herunder formelle krav ved deltagelse i forskningsopgaver. B: Anvendelse af laboratoriets rutineresultater til forskning. C: Forskning som forudsætning for evidens-baseret klinisk biokemi og medicin.

Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Målgruppe: 
Kurset er godkendt som obligatorisk kursus i hoveduddannelsesforløbet for læger og valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 40 personer, og læger i hoveduddannelsesforløbet og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift: 
Kurset er et internatkursus. For læger i hoveuddannelse afholdes udgiften af Sundhedsstyrelsen. For biokemikere er kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest onsdag d. 21. august 2019 på   tilmeldingsskema, til Trine Rennebod Larsen, e-mail: trine.rennebod.larsen@rsyd.dk, Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus.

Foreløbigt program 


Kursets navn: Koagulation

Kursus for læger og biokemikere

Kursussted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt: d. 12.  - 13. marts 2020.

Kursusledere: 
Mads Nybo, Anne-Mette Hvas, og Jens Peter Gøtze

Program og information om tilmelding følger


Kursets navn: Biokemisk Sygdomsdiagnostik 

Kursus for biokemikere

Kursussted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt: d. 5.  - 7. maj 2020.

Kursusledere: 
Louise Helskov Jørgensen, Jesper Revsholm og Peter Nissen

Program og information om tilmelding følgerSponsorer

 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her