Skip Navigation Links
Forside
VUK & Faglige anbefalinger
Kontakt
Om DSKB
DSKB-nyt
Møder
Uddannelse
Dokumenter
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools
YLKB
   Speciale-specifikke kurser

Her bringes oversigt med aktuelle speciale-specifikke kurser, både for lægelige og ikke-lægelige akademikere. 
Se evt. også Sundhedsstyrelsens hjemmeside - klik her   


Aktuelle kurser: 

Kursets navn: Organisation og ledelse (Biokemikere) 


Dato for kursus: 30. oktober – 1. november 2018
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Kursusledere: Thomas Broeng Ejsing og Jonna Skov Madsen

Kursusbeskrivelse:

Kurset vil på et overordnet niveau give deltagerne et indblik i sundhedsvæsenets opbygning og økonomistyring samt i særlig grad give en indsigt i økonomistyring, prisfastsættelse og ledelse på afdelingsniveau. Kurset vil også give et indblik i projektstyring, og via cases vil deltagerne prøve at udarbejde målhierarki og strukturere en projektplan. Der vil blive en gennemgang og drøftelse af regler og forordninger som er vigtige på en Klinisk Biokemisk Afdeling – som f.eks. regler for EU-udbud og regler for datahåndtering.

Læringsmål for kurset er:

·  Forståelse for sundhedsvæsenets opbygning og økonomistyring
·  Indsigt i økonomistyring på afdelingsniveau
·  Kunne beregne analysepriser
·  Kunne arbejde med principper for benchmarking og selv bidrage med datagrundlag, der skal anvendes i en sådan proces
·  Indblik i og forståelse for egen rolle i forhold til udvikling af egen organisation
·  Kende og arbejde i henhold til EU-regler for udbud
·  Kende og arbejde i henhold til gældende regler for datahåndtering.
·  Kendskab til de grundlæggende elementer i projektledelse (12 punktsplan)
·  Kunne udarbejde målhierarki og strukturere en projektplan


Undervisningsform:

Undervisningsformen er foredrag ved nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppeopgaver med fremlæggelser. Der lægges vægt på diskussion og medinddragelse af kursisterne.
Der vil være forberedelse inden kurset i et omfang svarende til max 1 arbejdsdag.

Målgruppe:

Kurset er et obligatorisk kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.
Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.
Det maksimale deltagerantal er 35 personer, og personer, der er indskrevet på den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere, har fortrinsret.

Kursusafgift:

Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften er 6500 kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500 kr.

Tilmelding:

Tilmelding foretages skriftligt senest 31. august 2018 til Thomas Broeng Ejsing, Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers, e-mail: thomas.ejsing@randers.rm.dk 

 TILMELDINGSSKEMA

 PROGRAM Opdateret 15/10-2018
Kursets navn: Nordisk Kursus: The Professional Role of a 

Clinical Biochemist /Laboratory Doctor

The Purpose of the course:
The overall topic is, as the title implies, to present the professional role of a clinical biochemist/laboratory doctor – and to show good examples of roles in clinical biochemistry. There are 3 sessions with topics within basic clinical biochemistry and one session in leadership and dialogue. All lecturers are well known experts within their specific field and will present themselves and their professional role in combination with their specific topic. The purpose is to give the participants an idea of the professional opportunities that exist in clinical biochemistry and the diversity within the speciality. In the end the course should induce the participants to reflect on their own role and bring them one step ahead in that process.

Practical information

Dates:
Registration deadline: September 10th  2018
Course dates: October 23rd-25th, 2018.
Arrival for participants October 22nd or in the morning October 23rd 2018.

Location:
Comfort Hotel Vesterbro
Vesterbrogade 23 - 29
DK- 1620 Copenhagen V
www.nordicchoicehotels.com
Tel: +45 3378 8000
groups.vesterbro@choice.dk

Price:
Dkr 6000,- including breakfast, lunch and accommodation

Questions
Please contact course coordinators:

Nete Hornung og Linda Hilsted

Email: netehorn@rm.dk og  linda.hilsted@regionh.dk

REGISTRATION

PROGRAMME - updated 27/8-2018


Introduktionskursus i klinisk biokemi

Kursussted:       Universitetshospital Skejby

Tidspunkt:         Aflyst pga for deltagere - ny dato i 2019 følger

Kursusansvarlige: Holger Jon Møller og Mads Nybo

 

Indhold             Kurset introducerer nye på området til en mængde af de små og store ting, specialet indeholder, som man ikke har haft mulighed for at stifte bekendtskab med på studiet eller ad andre veje.

 

Målgruppe         Nyligt ansatte biokemikere og læger i introduktionsuddannelse i Klinisk Biokemi efter først til mølle princippet. Såfremt der er plads, er kurset åbent for andre interesserede ansat på landets Klinisk Biokemiske afdelinger. Kurset er valgfrit. Maksdeltagerantal 30.

 

Kursusafgift      Deltagerafgift (incl middag) 700 kr. DSKB dækker kursusafgift såfremt støtte ikke kan opnås andetsteds. Deltagerne skal selv sørge for transporten og overnatning. Frokost (begge dage) er ikke inkluderet.

 

Tilmelding         Skal ske pr. mail senest 1.oktober 2018 til Holger Møller, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, e-mail holgmoel@rm.dk

 ProgramKursets navn: Klinisk Biokemisk Onkologi

Kursussted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt: d. 14. – 16. maj 2019.


Kursusledere: Rie McGrail, Diana Patricia Sørensen og Peter H. Nissen.


Kursets mål er at give deltagerne overblik over og indsigt i onkologi indenfor klinisk biokemi, med fokus på cancermarkører og screening.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med cases og fremlæggelser. Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Målgruppe:
Kurset er godkendt som obligatorisk kursus i hoveduddannelsesforløbet for læger og valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 40 personer, og læger i hoveduddannelsesforløbet og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. For læger i hoveuddannelse afholdes udgiften af Sundhedsstyrelsen. For biokemikere er kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding:

Tilmelding foretages skriftligt senest mandag d. 11. marts 2019 på tilmeldingsskema, til Peter H. Nissen, e-mail: peteniss@rm.dk, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital.Kursets navn: Kvalitetsstyring


Kursussted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt: d. 23. – 25. september 2019.

Kursusledere: Betina K. Nielsen og Mette Fogh Møller.
 

Yderligere information følger.

Kursets navn: Forskning

Kursussted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt: d. 23. – 25. oktober 2019.

Kursusledere: Lars Melholt Rasmussen, Søren Risom Kristensen og Trine Rennebod Larsen


Formål:

Kurset skal overordnet give deltagerne viden om hvilke forpligtigelser og muligheder for forskning, der eksisterer på en klinisk biokemisk afdeling. Kurset fokuserer på forskningsområder, som ligger tæt op af en klinisk biokemisk afdelings driftsmæssige kerneopgaver. Kurset er opdelt i tre blokke, som omhandler: A: en klinisk biokemisk afdelings opgaver i forbindelse med håndtering af andre forskeres projekter – herunder formelle krav ved deltagelse i forskningsopgaver. B: Anvendelse af laboratoriets rutineresultater til forskning. C: Forskning som forudsætning for evidens-baseret klinisk biokemi og medicin.

Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Målgruppe: 
Kurset er godkendt som obligatorisk kursus i hoveduddannelsesforløbet for læger og valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 40 personer, og læger i hoveduddannelsesforløbet og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift: 
Kurset er et internatkursus. For læger i hoveuddannelse afholdes udgiften af Sundhedsstyrelsen. For biokemikere er kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding: 
Tilmeldingsfrist følger senere. Sponsorer

 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her