Styregruppens medlemmer

Formand: Professor, dr.med., Overlæge, Ebba Nexø

Postgraduat lektor, overlæge ph.d. Anne-Mette Hvas, Århus

Adj. professor, ledende biokemiker, dr.scient. Anders H. Johnsen, København

Professor, overlæge, dr.med. Lars Bo Nielsen, København,

Klinisk lektor, overlæge ph.d. Holger Jon Møller, Århus

Professor, overlæge, dr.med. Lars Melholt Rasmussen, Odense

Professor, overlæge, dr.med. et scient. Jens F Rehfeld, København

Professor, laboratorieleder, ph.d. Elvar Theodorsson, Linköping, Sverige
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her