Skip Navigation Links
Forside
VUK & Faglige anbefalinger
Kontakt
Om DSKB
DSKB-nyt
Møder
Uddannelse
Dokumenter
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools
YLKB

EBKBSteen Antonsen
Vakur Bor
Jørgen Hilden
Nete Hornung
Per Jørgensen
Jonna Skov Madsen, formand
Erik Magid
Mads Nybo

Formål
Arbejdsgruppens overordnede formål er at fremme evidensbaseret anvendelse af klinisk biokemiske undersøgelser i klinisk praksis.

Opgaver
Arbejdsgruppen skal: Være et diskussionsforum og mødested i DSKB-regi for personer med interesse for evidensbaseret anvendelse af klinisk biokemi. Holde DSKB orienteret om udviklingen indenfor evidensbaseret anvendelse af klinisk biokemi, herunder løbende orientere om relevante møder og kurser på DSKB's hjemmeside. Påpege områder, hvor anvendelsen af klinisk biokemiske undersøgelser ikke er tilstrækkeligt videnskabeligt dokumenteret og angive, hvorledes et sådant grundlag kan tilvejebringes. Arbejde for at få etableret et litteraturovervågningssystem af gode artikler om evidensbaseret anvendelse af klinisk biokemiske undersøgelser. Medvirke til at tilrettelægge møder i DSKB-regi indenfor emneområdet. Gennemføre velafgrænsede projekter af relevans for evidensbaseret anvendelse af klinisk biokemi.

Mødeaktivitet
Arbejdsgruppen tilstræber at mødes fire gange årligt med møderne jævnt fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland.
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her