Skip Navigation Links
Forside
VUK & Faglige anbefalinger
Kontakt
Om DSKB
DSKB-nyt
Møder
Uddannelse
Dokumenter
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools
YLKB

Laboratorieudvalget under Fagligt udvalg for almen praksis (FUAP)Ivan Brandslund
Peter Felding

I henhold til paragraf 12e i landsoverenskomsten mellem Sygesikringens forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation om almen lægegerning er der nedsat et udvalg kaldet "Fagligt Udvalg for almen praksis" med henblik på at understøtte den faglige udvikling i almen praksis. Landsoverenskomsten stiller krav om, at Fagligt Udvalg udarbejder vejledning om indhold og anvendelsesområde for de laboratorieundersøgelser og ydelser, der er omfattet af landsoverenskomsten. Det faglige udvalg har derfor besluttet at nedsætte et underudvalg, Laboratorieudvalget, vedr. kvalitetssikring af laboratorieydelser, med deltagelse fra bl.a. DSKB.
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her