Sundhedsstyrelsens kontaktpersonKaj O. Pedersen

DSKB's love, §8:
I henhold til Lov om udøvelse af lægegerning § 14, stk. 3, skal ansættelsesmyndigheden, før beslutning om ansættelse i enoverlægestilling træffes, forelægge Sundhedsstyrelsen sin indstilling. Til at rådgive Sundhedsstyrelsen med vurdering af ansøgere inden for klinisk biokemi, vælges for 4 år ad gangen 1 kontaktperson og 1 suppleant (begge ansat som overlæger i klinisk biokemi ved offentlige eller kommunale behandlingsinstitutioner). Det endelige valg foregår skriftligt blandt selskabets lægelige medlemmer.
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her