Lovmand Diagnostics

Repræsenterer Randox, Neuation, Kartell Labware og Accumax

Fra Randox tilbydes

* Acusera kvalitetskontroller: Randox Acusera kontroller er af højeste kvalitet. De humane kontroller er baseret på humant serum fra de britiske blodbanker og alle kontroller til brug i immunoassay/immunologi baserede metoder er produceret på 100% humane komponenter. Dette gælder eksempelvis hjerte-, koagulerings-,immunoassay-, protein-, lipid-, HbA1c- og urinkontrollerne. Randox Acusera er kommutable og konsistente kontroller som agerer som patientprøver. De assignede værdier for de assayede kontroller kommer fra resultater fra flere hundrede uafhængige laboratorier. Kontrollerne er stabile i hele kontrollens holdbarhedsperiode og ofte langt ud over denne.


* Kundedefinerede kontroller: Ud over Acusera hyldevarekontrollerne tilbyder Randox kundedefinerede kontroller, hvor laboratoriet har indflydelse på hvilke parametre kontrollen indeholder, samt niveauerne af disse parametre. Der kan vælges mellem kontroller i lyofiliseret, flydende eller flydende/frossent format. Volumen per flaske bestemmes så unødigt spild undgåes. Kontrollerne har typisk en garanteret stabilitet på 4 år.


* Acusera 24-7databehandling 


* RIQAS EQA programmer. RIQAS er verdens største internationale EQA system med mere end 35.000 deltagende laboratorier.


* Klinisk kemi og klinisk biokemi reagenser, herunder rutineanalyser samt højkvalitets og unikke analyser så som: Adiponectin, Lp(a), H-FABP, sdLDL, TxBCardio, sPLA2-IIA, Homocystein, Apolipoprotein C-II, Apolipoprotein C-III, Apolipoprotein E, Fructosamin, Hydroxybutyrate, Non-Esterified Fatty Acids (NEFA), Galdesyre,Cystatin C, Enzymatisk Creatinine, Microalbumin, Aldolase, Vanadate OxidationBilirubin, G-6-PDH, Immunoglobulin E, Kobber, Zink, Total Antioxidant Status (TAS), Glutathione Peroxidase (Ransel), Glutathione Reductase, Superoxid Dismutase(Ransod) og HDL3 Cholesterol.


* Rx Series klinisk kemiinstrumenter: Den semiautomatiske Rx Altona, fuldautomatiske “bord”-maskiner Rx Monaco, Rx Daytona Plus, Rx Imola, samt den helt nye “gulv”-maskine Rx Modena.


* Biochip instrumenter: Investigator, Evidence, Multistat og Evolution.


* Biochip immunoassays: Cytokin Arrays, Cerebral Arrays, Metabolic Arrays med flere. 


* Biochip molekylærdiagnostik: Seksuelt overførte infektioner STI Multiplex Array, Respiratoriskepatogener Multiplex Array, Familiær Hyperkolesterolæmi Arrays, Cardiac RisikoArray, samt KRAS, BRAF, PIK3CA Array.


Fra Neuation tilbydes 

* Mikrocentrifuger og andet laboratorieudstyr


Fra Kartel ltilbydes 

* Laboratorieartikler ogforbrugsvarer af plast 


Fra Accumax tilbydes  

* Mikropipetter, både mekaniske og elektroniske


* Elektronisk pipetteautomat til stangpipetter 


* Pipettespidser 


 

Find mere informationpå www.lovmand.com 


Kontakt:  

LovmandDiagnostics 

Tulstrupvej 5,Tulstrup 

DK-8340 Malling 

Telefon: 2278 9540 

Fax: 8693 0430 

Steen Lovmand - steen@lovmand.com

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her