Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

Lovmand Diagnostics

Repræsenterer Randox Laboratories, ScheBo Biotech, Pantex BioAnalysis, Mediagnost, LDN-Labor Diagnostica Nord, DIAsource, Cloud-Clone, BioFire Diagnostics, GenomeMe, Neuation, Kartell Labware og Accumax

Fra Randox tilbydes

* Acusera kvalitetskontroller: Randox Acusera kontroller er af højeste kvalitet. De humane kontroller er baseret på humant serum fra de britiske blodbanker og alle kontroller til brug i immunoassay/immunologi baserede metoder er produceret på 100% humane komponenter. Dette gælder eksempelvis hjerte-, koagulerings-, immunoassay-, protein-, lipid-, HbA1c- og urinkontrollerne. Randox Acusera er kommutable og konsistente kontroller som agerer ligesom patientprøver. De assignede værdier for de assayede kontroller kommer fra resultater fra flere hundrede uafhængige laboratorier. Kontrollerne er stabile i hele kontrollens holdbarhedsperiode og ofte langt ud over denne.

* Kundedefinerede kontroller: Ud over Acusera hyldevarekontrollerne tilbyder Randox kundedefinerede kontroller, hvor laboratoriet har indflydelse på hvilke parametre kontrollen indeholder, samt niveauerne af disse parametre. Der kan ofte vælges mellem kontroller i lyofiliseret, flydende eller flydende/frossent format. Volumen per flaske bestemmes så unødigt spild undgåes. Kontrollerne har typisk en garanteret stabilitet på 4 år.

* Acusera 24-7 databehandling 

* RIQAS EQA programmer. RIQAS er verdens største internationale EQA system med mere end 45.000 deltagende laboratorier. RIQAS er ISO/IEC 17043:2020 certificeret.

* Klinisk kemi og klinisk biokemi reagenser, herunder rutineanalyser samt højkvalitets og unikke analyser så som: Adiponectin, Lp(a), H-FABP, sdLDL, TxBCardio, sPLA2-IIA, Homocystein, Apolipoprotein C-II, Apolipoprotein C-III, Apolipoprotein E, Fructosamin, Hydroxybutyrate, Non-Esterified Fatty Acids (NEFA), Galdesyre, Cystatin C, Enzymatisk Creatinine, Microalbumin, Aldolase, Vanadate OxidationBilirubin, G-6-PDH, Immunoglobulin E, Kobber, Zink, Total Antioxidant Status (TAS), Glutathione Peroxidase (Ransel), Glutathione Reductase, Superoxid Dismutase(Ransod) og HDL3 Cholesterol.

Fra ScheBo tilbydes 


* Pancreatic Elastase 1 Stool ELISA og Master Quick-Prep til forskning og diagnostik

Fra Pantex tilbydes 


*  Direct Estradiol RIA kits, Diagnostiske kits og antistoffer til forskning og diagnostik

Fra Mediagnost tilbydes 


* ELISA og RIA kits, samt antistoffer til forskning og diagnostik

Fra LDN tilbydes 


* ELISA og RIA kits til forskning og diagnostik

Fra DIAsource tilbydes 

* ELISA kits og RIA kits til forskning og diagnostik

Fra Cloud-Clone tilbydes 


* ELISA kits, proteiner og antistoffer til forskning og diagnostik

Fra BioFire Diagnostics tilbydes 


* LCGreen Plus Dye og LightScanner Mastermix

Fra GenomeMe tilbydes 


* Monoklonale antistoffer til farvning af patologiske vævssnit og forskning

Fra Neuation tilbydes 


* Mikrocentrifuger og andet laboratorieudstyr

Fra Kartel tilbydes 


* Laboratorieartikler ogforbrugsvarer af plast 

Fra Accumax tilbydes
 

* Mikropipetter, både mekaniske og elektroniske
* Elektronisk pipetteautomat til stangpipetter 
* Pipettespidser 

Find mere information på vore leverandørers hjemmesider og på www.lovmand.com 

Kontakt:  

LovmandDiagnostics 

Tulstrupvej 5,Tulstrup 

DK-8340 Malling 

Telefon: 2278 9540 

Steen Lovmand - steen@lovmand.com

 
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her