Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

DSKB efterårsmøde nr. 538

 

Torsdag den 15. november 2018, Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

Udvikling mod det nære sundhedsvæsen og POCT i Klinisk Biokemi.

Formiddagssession

POCT på hospital – nye trends

Chairmen: Lise Bathum og Søren Ladefoged

10:00-10:10

Velkomst

10:10-11:00

Hvordan skal fremtidens patient håndteres i sundhedsvæsenet – organisatoriske baner.

Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner.

11:00-11:30

Kaffepause

11:30-12:00

Erfaringer med influenza diagnostik som POCT i Region Midt.

Thomas Greve, afd. læge, ph.d., Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital.

12:00-12:30

Præhospital brug af POCT-udstyr – hvor er vi på vej hen?

 

Stefan J.V. Schousboe, konst. ledende overlæge, AMK-Vagtcentral, Præhospitalet, Region Midtjylland.

12:30-13:30

Frokost

 

 

Eftermiddagssession

POCT i det nære sundhedsvæsen

Chairmen: Gitte Henriksen og Lise Bathum

13:30-14:00

Laboratoriebussen – et samarbejdslaboratorie på besøg i borgerens eget hjem

Karen Søeby, PhD, Ledende overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

14:00-14:30

AK-Hjemmepleje - Tværsektorielt samarbejde med fokus på optimering af AK-behandling i borgerens eget hjem.

Specialistbioanalytiker Gitte Vedel Melsen, AK-centret, Næstved.

14:30-15:00

Kaffepause

15:00-15:20

Kan alt gøres derhjemme? Erfaringer med hjemmemonitorering af gravide med komplikationer.

Olav Bjørn Petersen, overlæge, ph.d., Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital.

15:20-15:50

Diagnostisk indsats i det borgernære sundhedsvæsen.

Faglig sparring og kvalitetssikring af POCT analyser hos borgere i eget hjem (den kommunale hjemmepleje) eller på kommunale akutpladser.

Projektbioanalytiker Ulla Saaby Steffensen, Klinisk Biokemisk afdeling, Herning Holstebro.

15:50-16:00

Afslutning

Sidste frist for tilmelding er 31.oktober, 2018 til Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: dskbiokemi@gmail.com

Opgiv venligst navn, stilling og arbejdsplads ved tilmelding.
Sponsorer

 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her