Indkaldelse til generalforsamling
Company: DSKB
Published by: Emil Daniel Bartels
Date: 5/16/2017 2:46:36 PM
Category: General
     

Indkaldelse til generalforsamling i DSKB torsdag d. 15. juni 2017 kl 16:00 - 17:00.

 

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med den 13.nationale kongres i klinisk biokemi på Konventum i Helsingør.

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Forelæggelse af formandens beretning.

3.   Eventuelle meddelelser fra udvalg, dannet i henhold til §§ 7-9.

4.   Eventuelle meddelelser fra repræsentanter, valgt i henhold til § 6.

5.   Forelæggelse af det reviderede regnskab.

6.   Fastlæggelse af kontingenter.

7.   Valg af formand.

8.   Valg af et bestyrelsesmedlem og en suppleant for lægerne.

9.   Eventuelt valg i henhold til § 6.

10. YLKB.

11. Eventuelt. 

 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her