Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools
  
Høring vedr. Risikobaserede tilsyn
Company: DSKB
Published by: Malene Bjerregaard Pass
Date: 5/9/2019 1:49:51 PM
Category: General
     

Vedr. Risikobaserede tilsyn på det parakliniske område:

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt udkast til nyt målepunktsæt for risikobaserede tilsyn med fokus på det parakliniske område, i høring, med høringsfrist d. 30. maj.

Målepunkterne er målrettet til de parakliniske og kliniske afdelinger og kan findes nederst.

Der er tale om i alt 21 målepunkter der adresserer:

  • Forhold og ansvar omkring brug af POCT udstyr

  • Indhold i relevante retningslinjer

  • Ansvar, kompetencer, rammedelegation og tilsyn hermed

  • Håndtering af prøver, korrekt mærkning, hygiejne og patientidentifikation

  • Journalføring, herunder af samtykke, prøver- og prøvesvar samt overlevering

  • Håndtering og regler for akutte prøvesvar, herunder akutte afvigende resultater

  • Samarbejde mellem kliniske afdelinger og paraklinisk afdeling

  • IT nødprocedurer

Målepunkterne træderi kraft og skal anvendes ved tilsyn senere i 2019. De overordnede temaer for Styrelsens tilsyn i 2019 er Diagnostik og behandling.

Bestyrelsen modtager gerne høringssvar fra alle medlemmer senest d. 26.maj.

Eventuelle høringssvar sendes til Lise Bathum, Lise.Bathum@regionh.dk, der samler svarene til et fælles svar fra DSKB.

Der vil være et indlæg fra Styrelsen for Patientsikkerhed på DSKBs kongres i Århus vedr. risikobaserede tilsyn.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, DSKB

Høringsversion - Målepunkter for det parakliniske område 2019 

 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her