Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools
  
Overlæge Johan Boserup og Lise Boserups legat
Company: DSKB
Published by: Malene Bjerregaard Pass
Date: 9/30/2019 1:45:11 PM
Category: General
     

OVERLÆGE JOHAN BOSERUP OG LISE BOSERUPS LEGAT. 

Til støtte for lægevidenskabelig forskning, udelukkende til laboranthjælp inden for det klinisk – biokemiske område kan søges legatportioner på op til ca. kr. 300.000,00. Beløbene uddeles i én eller flere portioner ultimo april.

Ansøgninger må indeholde fyldestgørende redegørelse for det projekt, hvortil der søges støtte, samt oplysninger om ansøgerens videnskabelige kvalifikationer, ligesom det ønskes oplyst, om projektstøtte er søgt andetsteds. Der er ikke ansøgningsskema. Selve ansøgningen skal være på dansk.

Ansøgningen med bilag skal indsendes senest den 31. januar 2020 til legatet ved Bestyrelses-formand Lotte Hebel Andersen, c/o Advokatfirmaet Svendsen, Jernbanegade 24, 4690 Haslev eller pr. mail til fondens sekretær Heidi Hansen, hp@advokatfirmaet-svendsen.dk 

 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her