Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

Uddannelsesudvalg for biokemikereVaretager uddannelsesopgaver vedrørende foreningens andre medlemmer end lægelige. Kommissorium


Udvalget skal overveje og fremkomme med forslag vedrørende:


1) Teoretisk-praktisk. Postgraduat uddannelse af biokemikere ved klinisk biokemiske afdelinger, herunder anvendelse af eksisterende kurser og planlægning af særlige kurser. 


2) Koordinering af denne uddannelsesvirksomhed med DSKB´s Uddannelsesudvalg for A-kursister (læger) og DSKB´s Udvalg for Punktkurser.


3) Varetagelse af kontakt mellem DSKB og ministerier og foreninger om problemer vedrørende denne uddannelsesvirksomhed, i det omfang DSKB´s bestyrelse anmoder herom.Specialistuddannelse 


Forløbet af den postgraduate specialistuddannelse er beskrevet i "Målbeskrivelse: Specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi". 

I samarbejde med vejleder udarbejdes en plan for uddannelsesforløbet, som strækker sig over mindst 5 år. Der kan under uddannelsesforløbet være tale om ansættelse på flere klinisk biokemiske afdelinger. 

Som minimum gennemføres 10 kurser under uddannelsen, hvor 8 kurser vælges fra kursusprogrammet - heraf 3 obligatoriske. 2 kurser kan vælges uden for kursusprogrammet, men skal godkendes af Uddannelsesudvalg for Biokemikere. 

Under uddannelsesforløbet skal biokemikeren gennemføre et projekt eller alternativt et ph.d.-studium. Resultaterne herfra skal publiceres som en original artikel i et internationalt anerkendt tidsskrift. Endelig skal biokemikeren deltage i mindst én international/nordisk kongres med foredrag eller poster.Se udvalgets medlemmer i undergruppe Se Målbeskrivelsen for specialistuddannelse for biokemikere her (revideret februar 2017)

Kursusrul for obligatoriske og valgfri kurser

Forhåndsgodkendte eksterne kurser i specialistuddannelsen (opdateret oktober 2019)
Se i undergruppe ang. ansøgning om anerkendelse som specialist i klinisk biokemiSponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her