Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

Lægelig videreuddannelse


 Hvorfor du skal være klinisk biokemiker? se her!

Generelle oplysninger om ansøgning ang. speciallægeanerkendelse kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside   


Sundhedsstyrelsens oversigt over kommende kurser i speciallægeuddannelsen 

Siden 2001 har et råd for lægers videreuddannelse i hver af de tre regioner varetaget den lægelige videreuddannelse, således at hver region varetager en fuld uddannelse inden for alle specialer. Nyttige oplysninger vedr. ansøgningsskemaer, vejledninger og regler samt statistiske oplysninger om tidligere ansøgere kan derfor hentes i det regionale råd for den enkelte uddannelsesregion: REGION NORD

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse 

Region Midtjylland 

Skottenborg 26

8800 Viborg 

Tlf.: 8728 4821;
Fax: 8728 5001 

E-mail: VUS@stab.rm.dk  

www.videreuddannelsen-nord.dk  

Sekretariatschef: Jan Greve

REGION SYD


Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse 

Region Syddanmark

Den Lægelige Videreuddannelse 

Damhaven 12 

7100 Vejle 

Tlf.: 7663 1000 

E-mail: videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk 
 
www.videreuddannelsen-syd.dk 
 
Sekretariatschef: Steen Tinning


REGION ØST 


Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Videreuddannelsesregion Øst
c/o Gentofte Hospital
Center for HR, sektion 3.5
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf. 38669930 

E-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk
www.laegeuddannelsen.dk  
Sekretariatschef: Lise Møller

Oversigt over formålene for de:   Specialespecifikke kurser 


Kursusrækken
Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her