Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools
   Speciale-specifikke kurser

Her bringes oversigt med aktuelle speciale-specifikke kurser, både for lægelige og ikke-lægelige akademikere. 
Se evt. også Sundhedsstyrelsens hjemmeside - klik her   


Aktuelle kurser: 


Kursets navn: Hæmostase: Fra biokemiske analyser til molekylær diagnostik

Kursussted:

Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt:

d. 11.  - 12. august 2020 (Bemærk nye datoer).

Kursusledere:

Mads Nybo, Anne-Mette Hvas, og Jens Peter Gøtze

Indhold

Kurset er tænkt som en gennemgang og diskussion af de hyppigst benyttede koagulationsanalyser. Analyseprincipper samt fejlkilder og tolkningsmuligheder vil blive gennemgået garneret med kursist-cases inddragende de enkelte analyser. Formålet er at introducere koagulationsanalyserne og disses analytiske udfordringer samt at bidrage til en øget forståelse for brugen af analyserne i klinikken. Undervisningsformen vil være interaktiv med foredrag/lektioner samt deltager-forberedte cases med fremlæggelse. Forberedelsestid til kurset skal derfor påregnes.

Målgruppe

Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere inden for klinisk biokemi.

Det skal bemærkes, at læger i hoveuddannelse har første-prioritet, men der burde være plads til alle.

Kursusafgift

Kursusafgiften er 4.800 kr. inkl. ophold og forplejning.

Tilmelding

Tilmelding er sket til oprindeligt planlagt tidspunkt.

Program (opdateret 13.01.20)


Kursets navn: Biokemisk Sygdomsdiagnostik 

Ny dato!

Kurset har to overordnede mål: 1) At give kursisterne kendskab til den diagnostiske brug af biomarkører, herunder kliniske retningslinjer og kombination med andre diagnostiske tiltag. 2) At give indsigt i de specifikke områder på kurset, som omfatter kardiologi, nefrologi, samt specielle forhold der gør sig gældende hos den geriatriske og pædiatriske patient.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med case og diskussion i plenum. Kurset henvender sig biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursussted:

Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt:

d. 9.  - 11. marts 2021.

Kursusledere:

Louise Helskov Jørgensen, Jesper Revsholm og Peter Nissen

Målgruppe:

Kurset er godkendt som valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi. 

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 30 personer. Personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift: 

Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding: 

Tilmelding foretages skriftligt senest d. 15. januar 2021 på tilmeldingsskema, til Biokemiker Louise Helskov Jørgensen, e-mail: Louise.Helskov.Joergensen@rsyd.dk

ProgramKursets navn: DSKB Introduktionskursus 

Den 5. og 6. oktober 2020 afholdes DSKBs introduktionskurset for nyansatte læger og kemikere. Hvis covid-19 situationen tillader det, vil kurset blive afholdt på Gentofte Hospital. Mere information herom følger. Der vil være et begrænset antal pladser. Pris for deltagelse kr. 1.200,-.

Tidspunkt: 

5. og 6. oktober 2020

Kursussted: 

Gentofte Hospital

Kursusledere:

Fie Juhl Vojdeman og Henrik L. Jørgensen

Tilmelding:

Tilmelding på dskbiokemi@gmail.com med angivelse af navn, titel og arbejdssted senest 1/9-2020.

Program

 

Kursets navn: Specialespecifikt kursus i hæmatologi for læger

Kursets formål

Deltagerne skal opnå kendskab til de hæmatologiske sygdomme, hvor klinisk biokemisk diagnostik spiller en rolle. Kursets hovedformål er at formidle viden om hvilke biokemiske analyser, der kan anvendes, og hvordan fokus vil være på rationel brug af analyser, fortolkning af analyser, samt begrænsninger ved analyserne. Derudover vil udvikling og forskning inden for området blive præsenteret og diskuteret.

Kursusarrangører:

Lennart Jan Friis-Hansen, Mie Hessellund Samson og Pernille Just Vinholt

Tid og sted:

26.-28. oktober 2020 på Næsteved sygehus

Kurset er et rent lægeligt kursus og derfor ikke et decideret internatkursus. For at fremme det sociale element, så vil vi anbefale at man booker overnatning på Hotel Kirstine i Næstved.

I lyset af, at COVID-19 situationen kan ændre sig frem mod kurset, så anbefaler vi at booke værelse med mulighed for afbestilling. Ligeledes kan der beklageligvis komme ændringer i kurset, hvis forholdene ændrer sig.

Tilmelding & Program:

Foreløbigt program kan ses her. Tilmelding til pernille.vinholt@rsyd.dk


Kursets navn: Validering af analysemetoder 

Kursussted: 

Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt: 

d. 3.  - 5. november 2020.

Kursusledere: 

Thomas Broeng Ejsing og Kristin Nilausen

Indhold:

Kurset er et af de obligatoriske kurser på specialistuddannelsen for biokemikere. Kurset omfatter bl.a. de statistiske redskaber til metodevalidering af apparatur og analyser, usikkerhedsbudgetter, de præanalytiske forhold, akkreditering og den nye IVD-forordning. Formålet er at bidrage til forståelsen af valideringsprocessen og give input til håndteringen af valideringer i hverdagen, både de IVD-godkendte analyser og off-label-analyser. Undervisningen vil både være foredrag og gruppearbejde. Der lægges vægt på diskussion og medinddragelse af kursisterne. Der vil være forberedelse inden kurset i et omfang svarende til max 1 arbejdsdag.

Målgruppe:

Kurset er et obligatorisk kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer, og personer, der er indskrevet på den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere, har fortrinsret. 

Kursusafgift: 

Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften er 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding: 

Tilmelding foretages skriftligt senest d. 14.09.2020 ved at sende  tilmeldingsskema til biokemiker Thomas Broeng Ejsing, e-mail: thomas.ejsing@randers.rm.dk

 Program


Sponsorer
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her