Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

Laboratorievejledninger:

Region Syddanmark

 

Sygehus Lillebælt

https://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/files/flow13904.htm

Sygehus Sønderjylland

https://shs.regionsyddanmark.dk/wm239841

Sydvestjysk Sygehus

http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/Files/bookframes408.htm

OUH

http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/d4generic/genericlist_1299.htm

 

 

Region Nord

https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx

Region Sjælland

http://lmv.regionsjaelland.dk/KB/?Alpha=*

 

 

Region Hovedstaden

 

Rigshospitalet

http://labportal.rh.dk/Labportal.asp?ShowStart=Y

Glostrup (RH)

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-biokemisk-afdeling/for-fagfolk/Sider/analyseoplysninger-glostrup.aspx

Bornholms hospital

www.bohlab.dk 

Bispebjerg hospital

https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/analysefortegnelse/Sider/default.aspx

Nordsjællands hospital

https://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=X61959FBAE1250EFDC12579350043ED23&dbpath=/VIP/Redaktoer/200085.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

Gentofte hospital

https://www.gentoftehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/metodeblade/Sider/default.aspx

Amager og Hvidovre Hospitaler

http://www.hvhlaboratoriehaandbog.regionh.dk/RepositoryDesktop/be0a0028-594b-400d-ba7d-f3a81952a8fe.htm

Frederiksberg Hospital

https://www.frederiksberghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/analysefortegnelse/Sider/default.aspx

 

 

Region Midt

 

Århus Universitetshospital

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/blodprover-og-biokemi/Til-fagfolk/analysefortegnelsen/Biokemi/

 

Hospitalsenheden Vest

http://laboratoriehaandbog.mydms.dk/improventodms/d_hove_labkba.nsf?OpenDatabase

Hospitalsenheden Midt

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/klinisk-biokemisk-afdeling/analysefortegnelsen/analysefortegnelsen/

Regionshospitalet Randers

http://www.regionshospitalet-randers.dk/fagfolk/analysefortegnelse/

Regionshospitalet Horsens (under opbygning)

http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/blodprover-og-biokemi/analysefortegnelsen/

 

 

 

 

Øvrige laboratorier

 

Unilabs

https://unilabs.dk/virksomheder/analysefortegnelse

 

Filadelfia

http://www.filadelfia.dk/fagligt/laboratoriet/test-analyser

Statens Serum Institut

https://www.ssi.dk/Diagnostik.aspx#

Wieslab

http://www.wieslab.se/diagnostic-services/index.php?langId=1&headId=72&subId=89&pageId=116

Analyseportalen Skåne

http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/

Mayo Clinic

https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/index.html

UKE Hamburg

https://www.uke.de/kliniken-institute/institute/klinische-chemie-und-laboratoriumsmedizin/diagnostik/laborf%C3%BChrer.html

Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

http://forensic.au.dk/forskning/analyseliste/

 

 


Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her