Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

Kompendium 2000

- Kompendium i Laboratoriemedicin online

Nærværende dataudtræk dokumenterer den information, der var registreret i webapplikationen Kompendium 2000 i april 2008, i forbindelse med at applikationen blev lukket. Kompendium 2000 var en elektronisk videreførelse af det trykte 'Kompendium i Laboratoriemedicin'. 


Kompendiet blev første gang udgivet i 1979 af Amtsrådsforeningen i Danmark i samarbejde med Foreningen af Speciallæger og Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Det udkom i revideret udgave i 1987. Den webbaserede udgave 'Kompendium 2000' blev publiceret i 2000 som en afløsning for den trykte publikation. Publikationen var teknisk og administrativt integreret med den danske udgave af det internationale NPU kodesystem for laboratorieundersøgelser, der publiceres på www.labinfo.dk.
 

Forfatterne blev udpeget af de relevante speciallægeselskaber og har skrevet deres bidrag direkte til Kompendium 2000 basen via Internettet. Siden 2002 har Sundhedsstyrelsen varetaget den tekniske vedligeholdelse og administration, mens den faglige vedligeholdelse og eventuel videreudbygning af Kompendium 2000 skulle varetages af de laboratoriemedicinske speciale-foreninger. Det har imidlertid ikke været muligt løbende at holde håndbogen fagligt og teknisk ajourført. Kompendium 2000 blev derfor lukket i 2008.
 

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi stiller dette udtræk til rådighed på deres hjemmeside www.dskb.dk som historisk reference. Det understreges, at dokumentet ikke ajourføres på nogen måde, hverken med hensyn til kompendieinformationen eller til udformningen af de NPU-koder, informationen på lukketidspunktet var knyttet til. Det intellektuelle ejerskab for det faglige indhold i 'Kompendium 2000' tilhører fortsat de enkelte forfattere i fællesskab med Foreningen af Speciallæger, Amtsrådsforeningen og Sygesikringens Forhandlingsudvalg. 


23. april 2008

Ivan Bruunshuus og Ulla Magdal

Tekniske redaktører  Læs i kompendiet her


Sponsorer
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her