Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

Styregruppens opgaver


Bestyrelsen træffer de daglige beslutninger vedrørende forskeruddannelsesprogrammets drift. Styregruppen mødes mindst en gang om året og varetager løbende sager via mail. Styregruppen rådgiver de involverede forskerskoler om optagelse af studerende og andre relevante spørgsmål med henblik på at sikre effektive ph.d.-forløb på det højeste, internationale niveau.


Styregruppen skal specielt varetage følgende opgaver:

    •    fremme programmets generelle målsætning

    •    sikre afholdelse af ph.d.-kurser, sommerskoler og lignende i henhold til programmet

    •    løbende evaluere og justere uddannelsesprogrammet

    •    opdatere liste over tilknyttede vejlederkorps.


Styregruppen består ud over programlederen af lærestolsprofessorerne i klinisk biokemi, 3-5 aktive seniorforskere med vejledererfaring, heraf en international forsker. Styregruppens medlemmer er udpeget for en 5-årig periode. Tre af seniorforskerne indstilles af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. De udvælges fortrinsvis blandt de postgraduate lektorer og undervisningsudvalgsformænd i klinisk biokemi og under hensyn til geografisk og faglig spredning af medlemmerne.

Op til to ph.d.-studerende udpeget af de ph.d.-studerende, der deltager i programmet, deltager i styregruppens arbejde. Herudover kan styregruppen vælge, at et medlem fra den diagnostiske industri (DADIF) deltager med observatørstatus.
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her