Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

Vejledere


Som hovedvejledere ved uddannelsesprogrammet kan alle aktive forskere inden for emneområdet, der som minimum har en ph.d.-grad, og som er tilknyttet et af det tre sundhedsvidenskabelige fakulteter, godkendes.

Der lægges vægt på, at medvejleder har kompetencer, som kan supplere hovedvejleders kompetence, og det ses gerne, at medvejleder kommer fra et andet fakultet eller en anden institution end hovedvejleder.


Godkendte vejledere:


Afdelingslæge, dr.med. Aase Handberg AU aahan@as.aaa.dk

Adj. Prof. dr.scient. Anders H. Johnsen KU anders.johnsen@rh.regionh.dk

Overlæge, dr.med. Anne Tybjerg Hansen KU anne.tybjaerg.hansen@rh.regionh.dk

Overlæge, ph.d. Anne-Mette Hvas AU ZCL@sks.aaa.dk

Overlæge, dr.med. Axel Brock AU axel.brock@Viborg.RM.dk

Lektor, ph.d. Boe S Sørensen AU boe.sandahl.soerensen@as.aaa.dk

Professor, ovl. dr.med. Børge Nordestgaard KU BRNO@heh.regionh.dk

Professor, ovl. dr.med. Ebba Nexø AU e.nexo@dadlnet.dk

Professor, ovl. dr.med. Finn Cilius Nielsen KU finn.cilius.nielsen@rh.regionh.dk

Overlæge, ph.d. Holger J Møller AU hjmol@as.aaa.dk

Overlæge, dr.med. Ivan Brandslund

SDUIvan.Brandslund@vgs.regionsyddanmark.dk

Professor, ovl. dr.med. Jan Fahrenkrug KU bbhjanf@inet.uni2.dk

Prof. ovl. dr.med. et scient. Jens F Rehfeld KU jens.f.rehfeld@rh.regionh.dk

Overlæge, dr.med. Jørgen Hjelm Poulsen KU

Joergen.Hjelm.Poulsen@hvh.regionh.dk

Professor, ovl dr.med. Jørgen Ingerslev AU JIN@sks.aaa.dk

Professor, ovl. dr.med. Jørgen Jespersen

SDUJoergen.Jespersen@svs.regionsyddanmark.dk

Professor, ovl. dr.med. Lars Bo Nielsen KU lars.bo.nielsen@rh.hosp.dk

Professor, ovl. dr.med. Lars Melholt Rasmussen

SDULars.Melholt.Rasmussen@ouh.regionsyddanmark.dk

Overlæge, dr.med. Lene Heickendorff AU OVL08LH@as.aaa.dk

Overlæge, dr.med. Linda Hilsted KU linda.hilsted@rh.regionh.dk

Overlæge, dr.med. Mogens Fenger KU Mogens.Fenger@hvh.regionh.dk

Professor, dr.med. Niels Gregersen AU NIG@KI.AU.DK

Professor, ovl. dr.med. Steen Gammeltoft KU gast@glo.regionh.dk

Professor, ovl. dr.med. Steen Stender KU stst@geh.regionh.dk

Overlæge, dr.med. Steen Sørensen KU Steen.Soerensen@hvh.regionh.dk

Professor, dr.med. Søren K Moestrup AU SM@BIOKEMI.AU.DK

Overlæge, ph.d dr.med. Søren Ladefoged AU ovl08sla@as.aaa.dk

Overlæge, dr.med. Søren Risom Kristensen AU srk@rn.dk

Professor, ovl dr.med. Søren Sheikh SDUfac@health.sdu.dk

Professor, ovl. dr.med. Torben F Ørntoft AU ORNTOFT@KI.AU.DK
 
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her