Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

Vejledninger og rapporter 

2019

M-komponent analyser ved myelomatose

Rapport vedr. vitamin B12-relaterede analyser.
 
Tillæg til rapport vedr. vitamin B12-relaterede analyser.

Cortisol - fælles anbefaling fra DSKB, DES og DEKS vedr. rutineanalysering. Marts 2019

Cortisol - Enkeltstående, dansk EQA-program til undersøgelse af rutineanalysemetoder til cortisol

2017 

Praktisk vejledning til etablering af kliniske referenceintervaller for biokemiske analyser

Dansk retningslinje for M-komponent-analyser


LDL-cholesterol beregnet, VUKs anbefaling til DSKB

 
IgE kalibratorskifte, VUKs anbefaling til DSKB - revideret september 2017 (opdateret 19-09-2017)

2016 

Rekommandation for antallet af betydende cifre på klinisk biokemiske laboratorier

2015


 Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering

 Første skridt mod ensartede pædiatriske referenceintervaller i Danmark

 DSKB anbefalinger til Børnereference-intervaller-tabel 1 og 2

2013 


 DSKB Retningslinje for misbrugsanalyser 
 Fællesrapport fra DSKB og DCS om biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom - 2013 opdatering

2012

 Trombokardiologi-rapport 2013  Dansk retningslinje for M-komponent-analyser 
2011

 Klaringsrapport om Multipel Endokrin Neoplasi  WHO-rapporten "Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus"  Rapport fra VUK om HbA1c

  Fællesrapport fra DSKB og DCS om biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom - 2011 opdatering
2010

 DSKB-anbefaling til metodevalidering - Retningslinje 6


  Fællesrapport fra DSKB og DCS om biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom - 2010 opdatering

2009 


 Rekommandation ang. HbA1c-standardisering

 Vejledning i blodprøvetagning fra katetre 
2008  Fællesrapport fra DSKB og DCS om biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom
 


 Fællesrapport fra DSKB og DNS om metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri


2007

 
Sundhedsstyrelsens Temarapport om utilsigtede hændelser ved blod- og vævsprøver samt billeddiagnostiske undersøgelser "Antitrombotisk behandling ved kardiovaskulære sygdomme"

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her