Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

DSKB-redaktionsgruppe

Kommissorium

Redaktionsmedlemmerne sidder i 4 år med mulighed for forlængelse yderligere 2 år.

DSKB-bestyrelsens formand og sekretær er "fødte medlemmer". Derudover udpeger bestyrelsen 5 nye medlemmer efter forslag fra redaktionsgruppen. Der bør sikres en tidsmæssig forskydning i de 5 medlemmers indtræden i redaktionen, således at alle 5 ikke skifter på én gang.

Redaktionen skal bestå af kliniske biokemikere og mindst en kemiker, som alle har interesse i at deltage i det redaktionelle arbejde. Der bør tilstræbes en ligelig geografisk fordeling af redaktionsmedlemmerne.

DSKB-Nyt skal være et levende, varieret og udviklende medie, med fagartikler af høj standard og kvalitet samt med artikler/indlæg af fra mere "skæve vinkler.

Redaktionsgruppen har vide rammer i såvel udformning som indhold af DSKB-Nyt men skal dog sikre, at DSKB-Nyt afspejler udviklingen i faget, både organisatorisk og fagligt. Endvidere bør der være opmærksomhed på "breaking news", aktuelle nyheder generelt, referater fra møder o.lign. Bestyrelsens medlemmer i gruppen sikrer, at der er overensstemmelse mellem bestyrelsens aktiviteter og indholdet i DSKB-Nyt samt at vigtige emner fra bestyrelsens aktiviteter formidles i DSKB-Nyt.

DSKB-Nyt bør i vid udstrækning indeholde indlæg skrevet af selskabets medlemmer, men kan også have indlæg skrevet af fagpersoner udenfor specialet. Der skal løbende opfordres til at selskabets medlemmer bidrager med indlæg til DSKB-Nyt.

Den aktuelle redaktion består af følgende medlemmer

Lise Bathum, formand for DSKB (indtil juni 2021)
Mette Fogh Møller (indtil februar 2021)
Eva Rabing Brix Petersen (indtil februar 2021)
Stine Linding Andersen (indtil februar 2022)
Fie Juhl Vojdeman (indtil februar 2021)
Louise Lyllof (indtil maj 2023)
Cindy Søndersø Knudsen (indtil februar 2021)Sponsorer
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her