Indlæser Begivenheder

Tidligere Begivenheder

Begivenheder Search and Views Navigation

oktober 2020

DSKB’s Foredragskonkurrence 2020

1. oktober 2020

Vi håber meget, at I har lyst til at se foredragssessionen her og efterfølgende udfylde vedhæftede bedømmelsesskema, som sendes til dskbiokemi@gmail.com inden 1. november 2020. På DSKBs medlemsmøde torsdag den 9. oktober i Fredericia afholdt vi en foredragskonkurrence, hvor medlemmer af DSKB under 40 år kunne deltage. En bedømmelseskomité bestående af professor Holger Jon Møller og professor Henrik L. Jørgensen udvalgte fire personer blandt de indsendte abstracts til at holde foredrag. På grund af covid-19 situationen var kun foredragsholderne, bestyrelsen…

Læs mere »

Speciale-specifikt kursus: DSKB Introduktionskursus

5. oktober 2020 - 6. oktober 2020

Den 5. og 6. oktober 2020 afholdes DSKBs introduktionskurset for nyansatte læger og kemikere. Hvis covid-19 situationen tillader det, vil kurset blive afholdt på Gentofte Hospital. Mere information herom følger. Der vil være et begrænset antal pladser. Pris for deltagelse kr. 1.200,-

Kursussted: Gentofte Hospital

Kursusledere: Fie Juhl Vojdeman og Henrik L. Jørgensen

Tilmelding: Tilmelding på dskbiokemi@gmail.com med angivelse af navn, titel og arbejdssted senest 1/9-2020.

Program: her

Læs mere »

DSKB forårsmøde nr. 540 Rationel diagnostik, ny IVD forordning samt foredragskonkurrence.

9. oktober 2020

DSKB forårsmøde nr. 540 Rationel diagnostik, ny IVD forordning samt foredragskonkurrence. Generalforsamling Fredag den 9. oktober 2020, Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Formiddagssession:   Rationel brug af klinisk biokemisk diagnostik – fokus på et par gamle travere – og et par nye Chairmen: Annebirthe Bo Hansen og Trine Rennebod  10:00-10:05   Velkomst og introduktion til forårsmødet Lise Bathum, ledende overlæge, Klinisk Biokemisk afdeling, Amager og Hvidovre hospital 10:05-10:30 Xantokromi Anders Berg Wulff, Afdelingslæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital 10:30-10:50    Klinisk…

Læs mere »

Speciale-specifikt kursus: hæmatologi for læger

26. oktober 2020 - 28. oktober 2020

Kursets formål Deltagerne skal opnå kendskab til de hæmatologiske sygdomme, hvor klinisk biokemisk diagnostik spiller en rolle. Kursets hovedformål er at formidle viden om hvilke biokemiske analyser, der kan anvendes, og hvordan fokus vil være på rationel brug af analyser, fortolkning af analyser, samt begrænsninger ved analyserne. Derudover vil udvikling og forskning inden for området blive præsenteret og diskuteret. Kursusarrangører: Lennart Jan Friis-Hansen, Mie Hessellund Samson og Pernille Just Vinholt Tid og sted: 26.-28. oktober 2020 på Næsteved sygehus Kurset…

Læs mere »

november 2020

Speciale-specifikt kursus: validering af analysemetoder 

3. november 2020 - 5. november 2020

Kursussted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle. Tidspunkt: 3.  - 5. november 2020. Kursusledere: Thomas Broeng Ejsing og Kristin Nilausen Indhold: Kurset er et af de obligatoriske kurser på specialistuddannelsen for biokemikere. Kurset omfatter bl.a. de statistiske redskaber til metodevalidering af apparatur og analyser, usikkerhedsbudgetter, de præanalytiske forhold, akkreditering og den nye IVD-forordning. Formålet er at bidrage til forståelsen af valideringsprocessen og give input til håndteringen af valideringer i hverdagen, både de IVD-godkendte analyser og off-label-analyser. Undervisningen vil både være foredrag…

Læs mere »

juni 2021

DSKB medlemsmøde om specialets identitet samt Generalforsamling d. 24.juni

24. juni 2021

DSKB medlemsmøde om specialets identitet samt Generalforsamling d. 24.juni DSKB medlemsmøde om specialets identitet samt Generalforsamling d. 24.juni   Vi håber, at COVID tillader et medlemsmøde samt generalforsamling torsdag d. 24.juni på hotel Nyborg Strand. Emnet er specialets identitet og fremtid.   Inden mødet vil der blive udsendt et spørgeskema til alle medlemmer, som vil omhandle hvordan vi ser på vores muligheder og udfordringer i fremtiden.   Vi håber, at mange har lyst til at deltage. Det foreløbige program kan…

Læs mere »

august 2021

Speciale-specifikt kursus: Biokemisk Sygdomsdiagnostik

24. august 2021 - 26. august 2021

Kurset har to overordnede mål: 1) At give kursisterne kendskab til den diagnostiske brug af biomarkører, herunder kliniske retningslinjer og kombination med andre diagnostiske tiltag. 2) At give indsigt i de specifikke områder på kurset, som omfatter kardiologi, nefrologi, samt specielle forhold der gør sig gældende hos den geriatriske og pædiatriske patient. Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med case og diskussion i plenum. Kurset henvender sig biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere…

Læs mere »

oktober 2021

DSKB efterårsmøde nr. 542 : Torsdag den 7. oktober 2021 på Trinity i Fredericia

7. oktober 2021

DSKB efterårsmøde nr. 542 : Torsdag den 7. oktober 2021 på Trinity i Fredericia Formiddag: Diagnostisk flow cytometri Eftermiddag: Den Nationale Strategi for personlig medicin og genomsekventering til klinisk brug Formiddagssession: Diagnostisk flow cytometri Chairmen: Helle Pilgaard Kristiansen og Fie Juhl Vojdeman 10:30-10:35    Velkomst og introduktion til formiddagssession 10:35-11:00     Flow cytometri indenfor malign hæmatologi Michael Boe Møller, Overlæge, Patologiafdelingen, OUH 11:00-11:25    EuroFlow Kostas Dimopoulos, Reservelæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, RH 11:25-11:45    Kaffepause 11:45-12:10    Flow cytometri indenfor trombocytsygdomme Pernille Just Vinholt, Overlæge, Afdeling for Klinisk…

Læs mere »

Klinisk biokemisk farmakologi og toksikologi

13. oktober 2021 - 16. oktober 2021

Kursets formål er at give deltagerne et overblik over praktisk anvendelse af farmakologi og terapeutisk drug monitorering indenfor særlige sygdomsområder samt brug af misbrugsanalyser med særlig fokus på analysemetoder Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med case og diskussion i plenum. Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere inden for klinisk biokemi. Kursussted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle. Tidspunkt: 13. - 15. Oktober 2021. Kursusledere:…

Læs mere »

november 2021

Kursus i projektledelse

23. november 2021 - 25. november 2021

Kursus i projektledelse Indhold: Kurset har to overordnede mål – 1) at give kursisterne redskaber til at gennemføre projekter effektivt og med høj kvalitet og 2) at bibringe kursister viden om og værktøjer til at gennemføre metodevalidering og kvalitetsledelse på en klinisk biokemisk afdeling. I kurset indgår forelæsninger, øvelser, gennemgang af cases og gruppearbejde. Kursussted: Konferencerum C302-153, Indgang F., krydspunkt C312 på Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, DK-8200 Aarhus N Tidspunkt: Tirsdag d. 23. til torsdag…

Læs mere »
+ Eksporter begivenheder