STØTTE TIL KONGRESDELTAGELSE

Retningslinjer for DSKBs støtte til kongresdeltagelse

 

DSKB kan yde støtte til medlemmernes deltagelse på kongresser. For uddeling af denne støtte gælder følgende retningslinjer:

  1. Støtte ydes kun til deltagelse i de nationale og internationale kongresser i klinisk biokemi.
  2. Ansøgningen skal behandles på DSKB’s bestyrelsesmøde. DSKB’s bestyrelse kan i exceptionelle tilfælde behandle ansøgningen ved telefonmøde.
  3. DSKB afsætter sammenlagt 40.000-50.000 kr. per år til formålet.
  4. Støtten per ansøger kan højst være på 15.000 kr.
  5. Støtte ydes fortrinsvist til yngre medlemmer af selskabet.
  6. Ansøgeren skal have søgt støtte mindst et andet sted og fået afslag, eller kun fået dækket udgifterne delvist. DSKB ønsker dokumentation for dette.
  7. Ansøgeren skal dokumentere aktiv deltagelse ved kongressen i form af posterpræsentation, foredrag eller lign. Ansøgeren skal herudover beskrive formålet med ansøgningen og anføre de samlede udgifter til kongresdeltagelsen samt hvilken støtte, der eventuelt er opnået fra anden side.
  8. Efter kongresdeltagelsen sendes bilag for udgifter afholdt af DSKB’s støttemidler samt ansøgerens kontonummer til selskabets kasserer.
  9. Retningslinjerne og kronebeløbene tages op til revision en gang om året på det bestyrelsesmøde, hvor DSKB’s regnskab bliver gennemgået, og hvor budgettet for det kommende år drøftes.
  10. En forudsætning for støtte er at modtageren efterfølgende skriver et indlæg til DSKBNyt efter aftale med DSKBNyt redaktionsgruppen.

Bestyrelsen