Anbefaling ved svarudformning af genetiske analyser v2

Februar 2023: Der er lagt en revideret udgave af ”Anbefaling ved svarudformning af genetiske analyser” på vores hjemmeside.

Den er tilrettet, at ”Det gode genetiksvar” standarden XRTP07 er offentliggjort i version XRO731G.

731G versionen er udvidet med muligheden for en samlet konklusion for hele rekvisitionen, ud over en konklusion pr. analyse.

Strukturen i resultat, konklusion og analysemetodebeskrivelse bør implementeres i jeres svarafgivelser på den type analyser.

Der kan endvidere henvises til ESHG anbefaling til svarrapport indhold Recommendations for reporting results of diagnostic genomic testing (nature.com). Linjen passer fint til vores anbefaling og feltindholdet i XRPT07.

Vi håber, at I vil tage godt imod den.

Venlig hilsen

Arbejdsgruppen til revision af ”Det gode genetiksvar”