PRÆSENTATION

Tværfagligt speciale
DSKB repræsenterer specialet Klinisk Biokemi.

DSKB – Dansk Selskab for Klinisk Biokemi – har ca. 400 medlemmer, der hovedsageligt omfatter læger og andre akademikere ansat på landets biokemiske afdelinger.

DSKB

  • Formidler viden om teoretiske og praktiske fremskridt
  • Tilrettelægger videre- og efteruddannelse inden for specialet
  • Initiativtager til videnskabelige møder, kongresser og databaser
  • Udfærdiger konsensus- og klaringsrapporter

Intro-folder
Medlemmer af Uddannelsesudvalg 1 og DSKB’s bestyrelse har udarbejdet en folder, som beskriver vores speciales indhold (og fordele). Tanken er, at den kan uddeles til de, der kunne tænkes at være interesserede i specialet, både medicinstuderende og yngre læger – forhåbentligt som et rekrutteringsaktiv.

Folderen kan fås i pdf-format. Klik her