FAGLIGE RAPPORTER

Rapporter og vejledninger fra VUK, fagl. anbefalinger
2022

Retningslinje for Misbrugsanalyser

2021

Anbefaling ved svarudformning af genetiske analyser

Test for aktivitet af dihydropyrimidine dehydrogenase forud for behandling med 5-fluorouracil- (i.v.), capecitabin- og tegafurholdige præparater

2020

Anbefaling vedr. implementering og anvendelse af POCT teknologi til biokemiske analyser 2020
Etablering af graviditetsspecifikke reference intervaller for gravide 2020
Nationalt forslag fra DSKB-udvalget til trimester-specifikke reference intervaller for gravide 2020

2019

M-komponent analyser ved myelomatose
Rapport vedr. vitamin B12-relaterede analyser
Tillæg til rapport vedr. vitamin B12-relaterede analyser
Cortisol – fælles anbefaling fra DSKB, DES og DEKS vedr. rutineanalysering. Marts 2019
Cortisol – Enkeltstående, dansk EQA-program til undersøgelse af rutineanalysemetoder til cortisol

2017

Praktisk vejledning til etablering af kliniske referenceintervaller for biokemiske analyser
Dansk retningslinje for M-komponent-analyser

2015

Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering
Første skridt mod ensartede pædiatriske referenceintervaller i Danmark
DSKB anbefalinger til Børnereference-intervaller-tabel 1 og 2

2013

DSKB Retningslinje for misbrugsanalyser
Fællesrapport fra DSKB og DCS om biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom – 2013 opdatering

2012

Trombokardiologi-rapport 2013
Dansk retningslinje for M-komponent-analyser

2011

Klaringsrapport om Multipel Endokrin Neoplasi
WHO-rapporten “Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus”
Fællesrapport fra DSKB og DCS om biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom – 2011 opdatering

2010

DSKB-anbefaling til metodevalidering – Retningslinje 6
Fællesrapport fra DSKB og DCS om biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom – 2010 opdatering

2009

Rekommandation ang. HbA1c-standardisering
Vejledning i blodprøvetagning fra katetre

2008

Fællesrapport fra DSKB og DCS om biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom
Fællesrapport fra DSKB og DNS om metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri

2007

Sundhedsstyrelsens Temarapport om utilsigtede hændelser ved blod- og vævsprøver samt billeddiagnostiske undersøgelser
“Antitrombotisk behandling ved kardiovaskulære sygdomme”