RAPPORTER

2022

Arvelig disposition for kolorektalcancer, Lynch syndrom, FCC og let øget risiko

Retningslinje for Misbrugsanalyser

2021

Test for aktivitet af dihydropyrimidine dehydrogenase forud for behandling med 5-fluorouracil- (i.v.), capecitabin- og tegafurholdige præparater

Anbefaling ved svarudformning af genetiske analyser

2020

Anbefaling vedr. implementering og anvendelse af POCT teknologi til biokemiske analyser 2020
Etablering af graviditetsspecifikke reference intervaller for gravide 2020
Nationalt forslag fra DSKB-udvalget til trimester-specifikke reference intervaller for gravide 2020

2019

M-komponent analyser ved myelomatose
Rapport vedr. vitamin B12-relaterede analyser
Tillæg til rapport vedr. vitamin B12-relaterede analyser

Cortisol – fælles anbefaling fra DSKB, DES og DEKS vedr. rutineanalysering. Marts 2019
Cortisol – Enkeltstående, dansk EQA-program til undersøgelse af rutineanalysemetoder til cortisol

2017

Praktisk vejledning til etablering af kliniske referenceintervaller for biokemiske analyser

2015

Kronisk Nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering

DSKB anbefalinger til Børnereference-intervaller-tabel 1 og 2

Første skridt mod ensartede pædiatriske referenceintervaller i Danmark

2013

Biokemisk diagnostik  Akut Koronart Syndrom

2012

Trombokardiologi-rapport 2013

2010

DSKB-anbefaling til metodevalidering – Retningslinje 6

2009

Rekommandation ang. HbA1c-standardisering

Vejledning i blodprøvetagning fra katetre

2007

“Antitrombotisk behandling ved kardiovaskulære sygdomme”

Sundhedsstyrelsens Temarapport om utilsigtede hændelser ved blod- og vævsprøver samt billeddiagnostiske undersøgelser