SPECIALESPECIFIKKE KURSER

Her bringes oversigt med aktuelle speciale-specifikke kurser, både for lægelige og ikke-lægelige akademikere.
Se evt. også Sundhedsstyrelsens hjemmeside – klik her

Specialespecifikke Kurser

23.- 25. november 2021

Indhold:

Kurset har to overordnede mål – 1) at give kursisterne redskaber til at gennemføre projekter effektivt og med høj kvalitet og 2) at bibringe kursister viden om og værktøjer til at gennemføre metodevalidering og kvalitetsledelse på en klinisk biokemisk afdeling. I kurset indgår forelæsninger, øvelser, gennemgang af cases og gruppearbejde.

Kursussted:

Konferencerum C302-153, Indgang F., krydspunkt C312 på Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, DK-8200 Aarhus N

Tidspunkt:

Tirsdag d. 23. til torsdag d. 25. november 2021

Kursusledere:

Nete Hornung og Søren Ladefoged

Målgruppe:

Kurset er for læger under uddannelse til speciallæge i klinisk biokemi. Kurset er obligatorisk.

Kursusafgift: 

Udgifter til kurset afholdes af Sundhedsstyrelsen. Kurset er et eksternatkursus.

 

Tilmelding: 

Skriv venligst navn, stilling, ansættelsessted og mobilnummer i mail senest d. 1. november 2021 til delkursusledere:

Nete Hornung, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, E-mail: netehorn@rm.dk, tlf. 2240 9151 og

Søren Ladefoged, Blodprøver og Biokemi, Århus Universitetshospital, e-mail: soelad@rm.dk, tlf. 4046 5965.

13. 15. Oktober 2021

og 4. – 6. maj 2021

Kursets formål er at give deltagerne et overblik over praktisk anvendelse af farmakologi og terapeutisk drug monitorering indenfor særlige sygdomsområder samt brug af misbrugsanalyser med særlig fokus på analysemetoder

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med case og diskussion i plenum. Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere inden for klinisk biokemi.

Kursussted:

Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt:

  1. – 15. Oktober 2021.

Kursusledere:

Niklas Rye Jørgensen, Eva Greibe, Jeppe Buur Madsen

Målgruppe:

Kurset er godkendt som valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere og læger i hoveduddannelse indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer. Læger i hoveduddannelse indenfor klinisk biokemi og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift: 

Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding: 

Tilmelding foretages skriftligt senest d. 15. September 2021 på  tilmeldingsskema, til Biokemiker Jeppe Buur Madsen, e-mail: Jeppe.buur.madsen@rsyd.dk

Her kan du se midlertidigt programmet.

24. august – 26. august

Kurset har to overordnede mål: 1) At give kursisterne kendskab til den diagnostiske brug af biomarkører, herunder kliniske retningslinjer og kombination med andre diagnostiske tiltag. 2) At give indsigt i de specifikke områder på kurset, som omfatter kardiologi, nefrologi, samt specielle forhold der gør sig gældende hos den geriatriske og pædiatriske patient.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med case og diskussion i plenum. Kurset henvender sig biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursussted:
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt:
24. – 26. august 2021.

Kursusledere:
Louise Helskov Jørgensen, Jesper Revsholm og Peter Nissen

Målgruppe:
Kurset er godkendt som valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 30 personer. Personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest d. 1. juli 2021 på tilmeldingsskema, til Biokemiker Louise Helskov Jørgensen, e-mail: Louise.Helskov.Joergensen@rsyd.dk

 

Validering af analysemetoder 

Kursussted:
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt:
3.  – 5. november 2020.

Kursusledere:
Thomas Broeng Ejsing og Kristin Nilausen

Indhold:
Kurset er et af de obligatoriske kurser på specialistuddannelsen for biokemikere. Kurset omfatter bl.a. de statistiske redskaber til metodevalidering af apparatur og analyser, usikkerhedsbudgetter, de præanalytiske forhold, akkreditering og den nye IVD-forordning. Formålet er at bidrage til forståelsen af valideringsprocessen og give input til håndteringen af valideringer i hverdagen, både de IVD-godkendte analyser og off-label-analyser. Undervisningen vil både være foredrag og gruppearbejde. Der lægges vægt på diskussion og medinddragelse af kursisterne. Der vil være forberedelse inden kurset i et omfang svarende til max 1 arbejdsdag.

Målgruppe:
Kurset er et obligatorisk kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer, og personer, der er indskrevet på den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere, har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften er 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest d. 14.09.2020 ved at sende tilmeldingsskema til biokemiker Thomas Broeng Ejsing, e-mail: thomas.ejsing@randers.rm.dk

Se programmet her

 

Kursets formål
Deltagerne skal opnå kendskab til de hæmatologiske sygdomme, hvor klinisk biokemisk diagnostik spiller en rolle. Kursets hovedformål er at formidle viden om hvilke biokemiske analyser, der kan anvendes, og hvordan fokus vil være på rationel brug af analyser, fortolkning af analyser, samt begrænsninger ved analyserne. Derudover vil udvikling og forskning inden for området blive præsenteret og diskuteret.

Kursusarrangører:
Lennart Jan Friis-Hansen, Mie Hessellund Samson og Pernille Just Vinholt

Tid og sted:
26.-28. oktober 2020 på Næsteved sygehus

Kurset er et rent lægeligt kursus og derfor ikke et decideret internatkursus. For at fremme det sociale element, så vil vi anbefale at man booker overnatning på Hotel Kirstine i Næstved.

I lyset af, at COVID-19 situationen kan ændre sig frem mod kurset, så anbefaler vi at booke værelse med mulighed for afbestilling. Ligeledes kan der beklageligvis komme ændringer i kurset, hvis forholdene ændrer sig.

Tilmelding & Program:
Se det foreløbigt program her. Tilmelding til pernille.vinholt@rsyd.dk

DSKB Introduktionskursus

Den 5. og 6. oktober 2020 afholdes DSKBs introduktionskurset for nyansatte læger og kemikere. Hvis covid-19 situationen tillader det, vil kurset blive afholdt på Gentofte Hospital. Mere information herom følger. Der vil være et begrænset antal pladser. Pris for deltagelse kr. 1.200,-.

Tidspunkt:
5. og 6. oktober 2020

Kursussted:
Gentofte Hospital

Kursusledere:
Fie Juhl Vojdeman og Henrik L. Jørgensen

Tilmelding:
Tilmelding på dskbiokemi@gmail.com med angivelse af navn, titel og arbejdssted senest 1/9-2020.

Se programmet her

Kursussted:
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt:
11.  – 12. august 2020 (Bemærk nye datoer).

Kursusledere:
Mads Nybo, Anne-Mette Hvas, og Jens Peter Gøtze

Indhold
Kurset er tænkt som en gennemgang og diskussion af de hyppigst benyttede koagulationsanalyser. Analyseprincipper samt fejlkilder og tolkningsmuligheder vil blive gennemgået garneret med kursist-cases inddragende de enkelte analyser. Formålet er at introducere koagulationsanalyserne og disses analytiske udfordringer samt at bidrage til en øget forståelse for brugen af analyserne i klinikken. Undervisningsformen vil være interaktiv med foredrag/lektioner samt deltager-forberedte cases med fremlæggelse. Forberedelsestid til kurset skal derfor påregnes.

Målgruppe
Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere inden for klinisk biokemi.

Det skal bemærkes, at læger i hoveuddannelse har første-prioritet, men der burde være plads til alle.

Kursus i molekylærbiologi i klinisk biokemi

Kursets mål er at give deltagerne overblik over og indsigt molekylærbiologi indenfor klinisk biokemi, med fokus på nuværende diagnostiske tilbud og aktuelle udviklingsområder.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med cases og fremlæggelser. Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursusarrangører og kursusledere:
Stig E. Bojesen & Peter H. Nissen

Tid:
4. – 6. april 2022

Sted:
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Målgruppe:
Kurset er godkendt som obligatorisk kursus i hoveduddannelsesforløbet for læger og valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 40 personer, og læger i hoveduddannelsesforløbet og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. For læger i hoveuddannelse afholdes udgiften af sundhedsstyrelsen. For biokemikere er kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest fredag d. 14. februar 2022 på tilmeldingsskema, til Peter H. Nissen, e-mail: peteniss@rm.dk, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital.

Tilmeldingsskema kan hentes her.

Program:

Program kan hentes her.