INFO TIL ANNONCØRER

Fakta om DSKB-Nyt

DSKB-Nyt udkommer i en trykt udgave fire gange om året. DSKB-Nyt sendes til alle DSKB´s medlemmer i et oplag på knap 400. Bladet indeholder artikler, faglige indlæg, cases, nyt om navne, nyt fra bestyrelsen m.v. med relevans for alle, der beskæftiger sig inden for specialet Klinisk Biokemi.

Annoncering
Aftaler om annoncering indgås fortrinsvis som årsaftaler, hvor der er mulighed for at udskifte annoncematerialet fra udgave til udgave. Annoncering kan desuden ske i kombination med en firmaprofil her på hjemmesiden.

Der er deadline for indsendelse af materiale hhv. d. 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.

Annoncebestilling og yderligere information

Stine Linding Andersen
Ledende overlæge
Klinisk Biokemisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital

E-mail: stine.a@rn.dk

Annoncemateriale
Trykteknik: Offset
Raster: 60 lin.
Farveprint i 100% bedes tilsendt.

Annoncer skal indleveres som digitalt materiale (trykklar pdf) via e-mail til stine.a.@rn.dk.

Annonceformater (bxh i mm)
1/1-side til kant: 210 x 297 (+ 5 mm til beskæring)
1/1-side: 186 x 273 1/2-side, højformat: 89 x 273
1/2-side, tværformat: 186 x 132

Tekniske spørgsmål kan rettes til Tuen-media as via e-mail: atom@tuen.dk