KURSER, LÆGER OG BIOKEMIKERE

Speciale-specifikke kurser

 

Her bringes oversigt med aktuelle speciale-specifikke kurser, både for lægelige og ikke-lægelige akademikere.
Se evt. også Sundhedsstyrelsens hjemmeside – klik her

Aktuelle kurser:

Kursus i Klinisk Biokemisk Onkologi

Kursets mål er at give et overblik over og indsigt i onkologi inden for klinisk biokemi, herunder cancermarkører (anvendelse og oprindelse), screening, særlige biokemiske forhold hos den onkologiske patient, specialets bidrag ind i patientforløbene, biokemiske højtspecialiserede funktioner. Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner inden for de relevante områder og gruppearbejde med cases og fremlæggelser.

Sted:
Fuglsangcentreret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

Tid:
11. – 13. april 2023

Kursusledere:
Diana Patricia Sørensen, Rie McGrail & Jeppe Buur Madsen

Målgruppe:
Kurset er godkendt som obligatorisk kursus i hoveduddannelsesforløbet for læger og valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer, og læger i hoveduddannelsesforløbet og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. For læger i hoveuddannelse afholdes udgiften af sundhedsstyrelsen. For biokemikere er kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding:
Udfyld gerne elektronisk tilmelding under kalenderbegivenhed. Tilmeldingsfristen er den 3. marts 2023.

Program: 

Program

—————————————————————————————-

Laboratoriemedicinske specialer og IVF

Kurset har til formål at give kursisterne kendskab til andre parakliniske specialer/områder. På kurset vil der derfor være undervisning i forskellige emner inden for mikrobiologi, patologi, immunologi, genetik, radiologi/billeddiagnostik, nuklearmedicin og in vitro fertilisering. Der vil både være overordnede forelæsninger om specialerne i ”helikopter”-perspektiv samt mere specifikke nedslag inden for hvert område.

Undervisningsformen vil være foredrag med nøglepersoner inden for de relevante områder og gruppearbejde med case og diskussion i plenum. Kurset henvender sig til biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere inden for klinisk biokemi. Kurset er valgfrit hvis man følger målbeskrivelse 4.0, men er obligatorisk hvis man følger den nye målbeskrivelse 5.0, som trådte i kraft januar 2022. Personer der følger den nyeste målbeskrivelse vil derfor have 1. prioritet til kurset.

 

Kursussted:
Fuglsangcentret, Fredericia

 

Tidspunkt:
d. 2.  – 4. maj 2023.

 

Kursusledere:
Louise Helskov Jørgensen og Jesper Farup Revsholm.

 

Målgruppe:
Kurset er godkendt som valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi (målbeskrivelse 4.0), men er obligatorisk for biokemikere der følger målbeskrivelse 5.0. Biokemikere der følger den nyeste målbeskrivelse 5.0 har førsteprioritet. Herefter har indskrevne biokemikere fortrinsret.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 26 personer.

 

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

 

Tilmelding:
Tilmelding er åben som elektronisk tilmelding i beskrivelsen under kalenderfunktionen.

 

Program

Program kan ses her.

—————————————————————————————-

Fælleskursus i Forskning

 

Kursets mål :

Sted:
Fuglsangcentreret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

Tid:
21.-23. november 2023

Kursusledere:
Lars Melholt og Kristin Nilausen & Søren Risom Kristensen

Målgruppe:

 

Kursusafgift:

Tilmelding:

Program:

 


Kursus i Almen klinisk biokemi, organisation og ledelse

 

Målbeskrivelse:

Kurset giver deltagerne en forståelse for sundhedsvæsenets opbygning, specialestrukturer (hovedfunktion, regionsfunktion, højt specialiseret funktion og formalia vedrørende fagområder) og grænseflader til andre laboratoriespecialer, hvor der især vil være fokus på samarbejder og krydsfelter. Der vil være en gennemgang og drøftelse af regler og forordninger som er vigtige på en Klinisk Biokemisk Afdeling – som f.eks. regler for EU-udbud og regler for datahåndtering.

Deltagerne vil få en særlig indsigt i økonomistyringsmodeller, prisfastsættelse, udbudsprocesser, faglig ledelse og ledelse på afdelingsniveau. Kurset har en mindre session hvor deltagerne opnår relevant viden om og anvendelse af diverse IT-systemer.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder samt gruppearbejde.

 

Sted:

Fuglsangcentreret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

 

Tid:

11.-13. december 2023

 

Kursusledere:

Eva Greibe, Birgitte Sandfeld Paulsen, Nikki Have Mitchell

 

Målgruppe:

Kurset er godkendt som obligatorisk kursus for biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere inden for klinisk biokemi, og som valgfrit kursus for læger i klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at eventuel forberedelse til kurset må påregnes.

Ledige pladser tilbydes medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer. Biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse, samt læger i hoveduddannelsesforløb har fortrinsret.

 

Kursusafgift:

Kurset er et internatkursus. For biokemikere og læger er kursusafgiften 6500 kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500 kr.

 

Tilmelding:

Åbner senest i efteråret 2023.

 

Program:

Kommer senest i efteråret 2023.

Afholdte Kurser: 

Kursus i hæmatologi for biokemikere

Valgfrit/obligatorisk kursus for biokemikere

Kursusformål:

Kursets mål er at give deltagerne overblik over og indsigt i hæmatologi med fokus på analysemetoder og sygdomme

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder. Kurset henvender sig til biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi. Andre relevante faggrupper kan deltage hvis der er ledig plads på kurset.

Kursusarrangører og kursusledere:
Kursusledere: Louise Helskov Jørgensen, Helle Pilgaard Kristiansen og Peter H. Nissen

Tid:
3. – 5. oktober 2022

Sted:
Fuglsangcentret, Fredericia

Målgruppe:
Kurset er godkendt som valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi, hvis man er indskrevet på specialistuddannelsen før 2022. Hvis man er indskrevet i 2022 er kurset obligatorisk.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at evt. forberedelse må påregnes.

Ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 30 personer, og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kursusafgiften er 6500 kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500 kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest 8. august 2022 på tilmeldingsskema (se link), til Helle Pilgaard Kristiansen, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital, e-mail: Helle.Pilgaard@auh.rm.dk

Program:

Se programmet her. 

Nordic Course for MD’s in Specialist Training

The Professional Role of a Clinical Biochemist / Laboratory Doctor”

October 3rd – 5th 2022 in Copenhagen

Practical information

Dates:

Registration deadline: August  21rst  2022, extended deadline: September

19th 2022

Course dates: October 3rd – 5th, 2022.

Arrival for participants October 2nd or in the morning October 3rd 2022.

 

Registration by e-mail:

The course is for MD’s in specialist training for clinical biochemistry. Depending on the number of participants there may be openings for PhD students or (bio)chemists. The Course is not approved in the specialist education for (bio)chemist in Denmark.

Send the following information by e-mail to Debbie Norring-Agerskov (debbie.agerskov@gmail.com)

Name:

MD: yes/no

If not MD, specify:

E-Mail address:

Position:

Department:

Hospital:

Country:

Hotelroom: Please note if accommodation is needed all three days:

October 2nd – 3rd

October 3rd – 4th

October 4th – 5th

 

Location:

Comfort Hotel Vesterbro

Vesterbrogade 23 – 29

DK- 1620 Copenhagen V

www.choice.dk

Tel: +45 3378 8000

groups.vesterbro@choice.dk

Programme:

The detailed programme is available here.

Price:

Dkr 6500,- including breakfast, lunch and accommodation (Dkr 3000 for accommodation and Dkr 3500 for the course)

Expenses are covered for Danish medical doctors under specialist training by the Board of Health. The course is mandatory for Danish Medical doctors under specialist training.

 

Questions

Please contact course coordinators:

Nete Hornung

Department of Clinical Biochemistry

Gødstrup Hospital

DK-7400 Herning

Denmark

e-mail: netehorn@rm.dk

 

Linda Hilsted

Department of Clinical Biochemistry

Rigshospitalet

DK-2100 Copenhagen Ø

Denmark

Kursus i molekylærbiologi i klinisk biokemi

Kursets mål er at give deltagerne overblik over og indsigt molekylærbiologi indenfor klinisk biokemi, med fokus på nuværende diagnostiske tilbud og aktuelle udviklingsområder.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med cases og fremlæggelser. Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursusarrangører og kursusledere:
Stig E. Bojesen & Peter H. Nissen

Tid:
4. – 6. april 2022

Sted:
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Målgruppe:
Kurset er godkendt som obligatorisk kursus i hoveduddannelsesforløbet for læger og valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 40 personer, og læger i hoveduddannelsesforløbet og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. For læger i hoveuddannelse afholdes udgiften af sundhedsstyrelsen. For biokemikere er kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest fredag d. 14. februar 2022 på tilmeldingsskema, til Peter H. Nissen, e-mail: peteniss@rm.dk, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital.

Tilmeldingsskema kan hentes her.

Program:

Program kan hentes her.

 

 

DSKB Introduktionskursus i klinisk biokemi

Kursusformål:

Kursets formål er at introducerer de fundamentale koncepter og arbejdsopgaver indenfor Klinisk Biokemi, såvel at vise nuværende udviklinger og muligheder indenfor specialet.

Kursusansvarlige:

Pernille Just Vinholt og Kristian Voss Bjerre

Tid:

Onsdag d. 1. til torsdag d. 2. juni

Sted:

Kolding Sygehus.

Målgruppe:

DSKB Introduktionskursus i Klinisk Biokemi for nyansatte læger og kemikere i specialet.

Kursusafgift:

Pris for deltagelse kr. 1.200,-

Vi anbefaler deltagere at ansøge om Hotel Comwell Kolding via sin lokale RejseService.

Program:

Se programmet her.

Tilmelding:

Tilmelding foretages skrifteligt senest d. 01. maj 2022 ved at sende “tilmeldingsskema” til Kristian Voss Bjerre, Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt, e-mail: KVB@rsyd.dk

 

Kursus i Endokrinologi for læger og biokemikere

Kursusformål:

Kursets formål er at give deltagerne viden om endokrinologi med udgangspunkt i klinisk biokemi, herunder bl.a. udfordringer ved analyser i forskellige områder af endokrinologi.

Undervisningsformen vil være oplæg fra personer indenfor de relevante fagområder og deltager-cases med fremlæggelser.

Kursusansvarlige:

Linda Maria Hilsted, Eva Rabing Brix Petersen og Thomas Broeng Ejsing.

Tid:

Onsdag d. 23.- fredag d. 25. marts 2022.

Sted:

Sinatur Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Målgruppe:

Kurset er for læger under uddannelse til speciallæge i klinisk biokemi og for biokemikere. Kurset er obligatorisk for læger. Kurset er valgfrit for biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursusafgift:

6500 Kr. Kurset er et internatkursus.

For læger i Hoveduddannelse afholdes udgifter til kurset af Sundhedsstyrelsen.

Program:

Se programmet her.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest 11. februar 2022 på tilmeldingsskemaet, der sendes til Thomas Broeng Ejsing:

thomas.ejsing@randers.rm.dk

Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers

Kursus i projektledelse

Indhold:

Kurset har to overordnede mål – 1) at give kursisterne redskaber til at gennemføre projekter effektivt og med høj kvalitet og 2) at bibringe kursister viden om og værktøjer til at gennemføre metodevalidering og kvalitetsledelse på en klinisk biokemisk afdeling. I kurset indgår forelæsninger, øvelser, gennemgang af cases og gruppearbejde.

Kursussted:

Konferencerum C302-153, Indgang F., krydspunkt C312 på Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, DK-8200 Aarhus N

Tidspunkt:

Tirsdag d. 23. til torsdag d. 25. november 2021

Kursusledere:

Nete Hornung og Søren Ladefoged

Målgruppe:

Kurset er for læger under uddannelse til speciallæge i klinisk biokemi. Kurset er obligatorisk.

Kursusafgift: 

Udgifter til kurset afholdes af Sundhedsstyrelsen. Kurset er et eksternatkursus.

Se programmet her

Tilmelding: 

Skriv venligst navn, stilling, ansættelsessted og mobilnummer i mail senest d. 1. november 2021  til delkursusledere:

Nete Hornung, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, E-mail: netehorn@rm.dk, tlf. 2240 9151 og

Søren Ladefoged, Blodprøver og Biokemi, Århus Universitetshospital, e-mail: soelad@rm.dk, tlf. 4046 5965.

Klinisk biokemisk farmakologi og toksikologi

Kursets formål er at give deltagerne et overblik over praktisk anvendelse af farmakologi og terapeutisk drug monitorering indenfor særlige sygdomsområder samt brug af misbrugsanalyser med særlig fokus på analysemetoder

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med case og diskussion i plenum. Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere inden for klinisk biokemi.

Kursussted:

Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt:

13-15. Oktober 2021

Kursusledere:

Niklas Rye Jørgensen, Eva Greibe, Jeppe Buur Madsen

Målgruppe:

Kurset er godkendt som valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere og læger i hoveduddannelse indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer. Læger i hoveduddannelse indenfor klinisk biokemi og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift: 

Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding: 

Tilmelding foretages skriftligt senest d. 15. september 2021 på  tilmeldingsskema, til Biokemiker Jeppe Buur Madsen, e-mail: Jeppe.buur.madsen@rsyd.dk

Se programmet her

Biokemisk Sygdomsdiagnostik

Kurset har to overordnede mål: 1) At give kursisterne kendskab til den diagnostiske brug af biomarkører, herunder kliniske retningslinjer og kombination med andre diagnostiske tiltag. 2) At give indsigt i de specifikke områder på kurset, som omfatter kardiologi, nefrologi, samt specielle forhold der gør sig gældende hos den geriatriske og pædiatriske patient.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med case og diskussion i plenum. Kurset henvender sig biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursussted:
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt:
d. 24.  – 26. august 2021.

Kursusledere:
Louise Helskov Jørgensen, Jesper Revsholm og Peter Nissen

Målgruppe:
Kurset er godkendt som valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 30 personer. Personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest d. 1. juli 2021 på   tilmeldingsskema, til Biokemiker Louise Helskov Jørgensen, e-mail: Louise.Helskov.Joergensen@rsyd.dk

Se programmet her

Hæmostase: Fra biokemiske analyser til molekylær diagnostik

Kursussted:
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt:
11.  – 12. august 2020 (Bemærk nye datoer).

Kursusledere:
Mads Nybo, Anne-Mette Hvas, og Jens Peter Gøtze

Indhold
Kurset er tænkt som en gennemgang og diskussion af de hyppigst benyttede koagulationsanalyser. Analyseprincipper samt fejlkilder og tolkningsmuligheder vil blive gennemgået garneret med kursist-cases inddragende de enkelte analyser. Formålet er at introducere koagulationsanalyserne og disses analytiske udfordringer samt at bidrage til en øget forståelse for brugen af analyserne i klinikken. Undervisningsformen vil være interaktiv med foredrag/lektioner samt deltager-forberedte cases med fremlæggelse. Forberedelsestid til kurset skal derfor påregnes.

Målgruppe
Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere inden for klinisk biokemi.

Det skal bemærkes, at læger i hoveuddannelse har første-prioritet, men der burde være plads til alle.

Kursusafgift
Kursusafgiften er 4.800 kr. inkl. ophold og forplejning.

Tilmelding
Tilmelding er sket til oprindeligt planlagt tidspunkt.

Se programmet her (opdateret 13.01.20)

DSKB Introduktionskursus

Den 5. og 6. oktober 2020 afholdes DSKBs introduktionskurset for nyansatte læger og kemikere. Hvis covid-19 situationen tillader det, vil kurset blive afholdt på Gentofte Hospital. Mere information herom følger. Der vil være et begrænset antal pladser. Pris for deltagelse kr. 1.200,-.

Tidspunkt:
5. og 6. oktober 2020

Kursussted:
Gentofte Hospital

Kursusledere:
Fie Juhl Vojdeman og Henrik L. Jørgensen

Tilmelding:
Tilmelding på dskbiokemi@gmail.com med angivelse af navn, titel og arbejdssted senest 1/9-2020.

Se programmet her

Validering af analysemetoder 

Kursussted:
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle.

Tidspunkt:
3.  – 5. november 2020.

Kursusledere:
Thomas Broeng Ejsing og Kristin Nilausen

Indhold:
Kurset er et af de obligatoriske kurser på specialistuddannelsen for biokemikere. Kurset omfatter bl.a. de statistiske redskaber til metodevalidering af apparatur og analyser, usikkerhedsbudgetter, de præanalytiske forhold, akkreditering og den nye IVD-forordning. Formålet er at bidrage til forståelsen af valideringsprocessen og give input til håndteringen af valideringer i hverdagen, både de IVD-godkendte analyser og off-label-analyser. Undervisningen vil både være foredrag og gruppearbejde. Der lægges vægt på diskussion og medinddragelse af kursisterne. Der vil være forberedelse inden kurset i et omfang svarende til max 1 arbejdsdag.

Målgruppe:
Kurset er et obligatorisk kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer, og personer, der er indskrevet på den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere, har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. Kursusafgiften er 6500,- kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,- kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest d. 14.09.2020 ved at sende tilmeldingsskema til biokemiker Thomas Broeng Ejsing, e-mail: thomas.ejsing@randers.rm.dk

Se programmet her

Specialespecifikt kursus i hæmatologi for læger

Kursets formål
Deltagerne skal opnå kendskab til de hæmatologiske sygdomme, hvor klinisk biokemisk diagnostik spiller en rolle. Kursets hovedformål er at formidle viden om hvilke biokemiske analyser, der kan anvendes, og hvordan fokus vil være på rationel brug af analyser, fortolkning af analyser, samt begrænsninger ved analyserne. Derudover vil udvikling og forskning inden for området blive præsenteret og diskuteret.

Kursusarrangører:
Lennart Jan Friis-Hansen, Mie Hessellund Samson og Pernille Just Vinholt

Tid og sted:
26.-28. oktober 2020 på Næsteved sygehus

Kurset er et rent lægeligt kursus og derfor ikke et decideret internatkursus. For at fremme det sociale element, så vil vi anbefale at man booker overnatning på Hotel Kirstine i Næstved.

I lyset af, at COVID-19 situationen kan ændre sig frem mod kurset, så anbefaler vi at booke værelse med mulighed for afbestilling. Ligeledes kan der beklageligvis komme ændringer i kurset, hvis forholdene ændrer sig.

Tilmelding & Program:
Se det foreløbigt program her. Tilmelding til pernille.vinholt@rsyd.dk