INFO TIL FORFATTERE

Retningslinjer for indlæg til DSKB-Nyt

Deadlines:

DSKB-Nyt udkommer fire gange årligt.

Der er deadline for indsendelse af materiale 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.

Materialet sendes til redaktør Stine Linding Andersen på e-mail: stine.a@rn.dk

Krav til indholdet:

 Artikler og faglige indlæg:

 • 1-3 siders tekst (1 side ~500 ord)
 • 1-2 tabeller/figurer/illustrationer
 • Maksimalt 5 referencer
 • Korresponderende forfatters navn, e-mail, stilling og arbejdssted
 • Medforfatteres navn, stilling og arbejdssted
 • Forfatterfoto(s)

Cases, ph.d.-resumé, kursusanmeldelse og lignende:

 • 1 sides tekst (1 side ~500 ord)
 • 1 tabel/figur/illustration
 • Maksimalt 5 referencer
 • Korresponderende forfatters navn, e-mail, stilling og arbejdssted
 • Medforfatteres navn, stilling og arbejdssted
 • Forfatterfoto(s)

Forfattere har selv ansvar for at ansøge om tilladelse til gengivelse af tidligere publicerede illustrationer og øvrigt materiale til DSKB-Nyt samt tilladelse til videregivelse af patientdata.

Ved indsendelse af indlæg giver forfattere samtykke til at navn, e-mail, stilling og arbejdssted samt forfatterfoto må bringes elektronisk form af DSKB-Nyt og på DSKB’s hjemmeside.

Krav til formatet:

Tekstdokument:

Indhold (i nævnte rækkefølge):

 • Titel
 • Forfatteroplysninger
 • Brødtekst
 • Figurlegende(r)
 • Reference liste
 • Tabel(ler)

Format:

 • Word-dokument
 • Skrifttype: Times New Roman, overskrifter med fed, brødtekst med normal skrifttype
 • Skrift størrelse: 11
 • Linjeafstand: 1,5
 • Referencer: angives som nedenstående eksempel (forfatter(e), titel, tidsskrift, årstal, volume, sidetal). Ved mere end 6 forfattere afsluttes med et al. Referencer anføres i teksten i den rækkefølge de nævnes med reference nummeret i parentes fx (1).

Andersen SL, Andersen S, Carlé A, Christensen PA, Handberg A, Karmisholt J, et al. Pregnancy Week-Specific Reference Ranges for Thyrotropin and Free Thyroxine in the North Denmark Region Pregnancy Cohort. Thyroid. 2019;29:430–438.

Figurer/illustrationer og forfatterfoto:

 • Format: helst .jpg eller .tif
 • Vedlægges særskilt (ikke indlejret i word eller PowerPoint fil)

 

Virksomheder, der overvejer at annoncere i bladet, kan læse mere her

Hvis du vil se en pdf af den seneste udgave, finder du den her