INSPEKTORORDNINGEN

En inspektor udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber.
En inspektor skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. I indstillingen fra selskaberne skal der lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser, medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer. Det er vigtigt, at vedkommende nyder tillid og respekt indenfor specialet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en inspektor udpeges for en funktionsperiode af mindst 4 år.

Inspektorer for Klinisk Biokemi:

NORD – Else Marie Vestergaard og Annebirthe Bo Hansen.
Juniorinspektor – Ole Halfdan Larsen og Jan Nybo.

SYD – Jonna Skov Madsen og Mads Nybo.
Juniorinspektor – Eva Rabing Brix Petersen.

ØST –
Juniorinspektor – Anders Berg Wulff.

Link til Sundhedstyrelsens oversigt over inspektorer