INSPEKTORORDNINGEN

En inspektor udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber.
En inspektor skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. I indstillingen fra selskaberne skal der lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser, medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer. Det er vigtigt, at vedkommende nyder tillid og respekt indenfor specialet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en inspektor udpeges for en funktionsperiode af mindst 4 år.

Inspektorer for Klinisk Biokemi:

NORD – Ole Halfdan Larsen og
Juniorinspektor – Anne-Birgitte Garm Blavnsfeldt

SYD – Jonna Skov Madsen og Eva Rabing Brix Petersen.
Juniorinspektor – Anne Alnor.

ØST – Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen og Anders Berg Wulff
Juniorinspektor –

Link til Sundhedsstyrelsens oversigt over inspektorer

DSKB’s udpegning af Inspektorer i klinisk biokemi
Godkendt februar 2024.

 

Indstilling

Inspektorer i klinisk biokemi udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra DSKB. DSKB’s indstilling til nye inspektorer sker via Uddannelsesudvalget for Læger (UUfL), som vurderer ansøgere på basis af interesseredes kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse, hvor der lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser og på medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer. Såfremt et eller flere medlemmer af UUfL er inhabile, kan indstillingen foretages af DSKB’s bestyrelse. DSKB ønsker at indstille personer for en 6-årig periode.

Hvis der ikke kan findes en interesseret afløser, kan perioden forlænges med yderligere 2 år. Junior inspektorerne har første prioritet, når der skal udpeges nye inspektorer.

En ”juniorinspektor” fortsætter automatisk som inspektor, når vedkommende bliver speciallæge. Såfremt DSKB ønsker, at en ”juniorinspektor” ikke fortsætter i ordningen, meddeles dette til Sundhedsstyrelsen.

Inspektor-rollen

Nærmere beskrivelse findes i håndbog for inspektorer https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2016/Inspektordningen_Hbog2016fin.ashx

Sundhedsstyrelsens beskrivelse af ordningen: https://www.sst.dk/da/fagperson/sundhedsvaesenets-rammer-og-uddannelser/uddannelser-varetaget-af-sundhedsstyrelsen/uddannelse-af-speciallaeger/inspektorordning

Inspektorkursus

Som inspektor er deltagelse i Sundhedsstyrelsens inspektorkursus en forudsætning for at deltage i inspektorbesøg. Kurset omfatter en grundig introduktion til inspektorrollen, praktiske forhold omkring inspektorbesøg, rapportskrivning, interviewteknik m.v. Der afholdes kurser efter behov, dog typisk to om året.

 

Deltagelse i inspektorbesøg

Hver inspektor skal forvente at blive opfordret til at deltage i to besøg årligt, men et større antal kan aftales med inspektorsekretariatet. Forberedelse, besøg og rapportskrivning forventes at kunne afvikles på op til tre dage. Inspektorbesøg varetages inden for inspektorens almindelige arbejdstid, således at inspektoren, efter dialog med ansættelsesstedet, kan få tjenestefri med løn op til tre dage til et inspektorbesøg. Inspektorerne modtager ikke honorar for opgaven.

 

Årligt møde

Det forventes, at man deltager i årligt heldagsmøde for inspektorgruppen afholdt af Sundhedsstyrelsen.