UDVALG FOR FAGLIGE ANBEFALINGER

Videnskabeligt Udvalg for Kvalitetssikring (VUK)

 

Historien om VUK

Historien om Videnskabeligt Udvalg for Kvalitetssikring

Anbefalinger fra VUK

2023

VUK-anbefaling 2023 – Analysekrav til P-Cobalamin-(B12)

2022

VUK-anbefaling 2022 Non-HDL kolesterol

VUK anbefaling 2022 Nordisk harmonisering af enheder på hormoner

VUK anbefaling 2022 HIL-indekset hæmolyse ikterus og lipæmi

2017

VUK anbefaling 2017 IgE kalibratorskifte

VUK anbefaling 2017 IUPAC kode til beregnet LDL-cholesterol

2015

VUK anbefaling 2015 Rekommendation for antallet af betydende cifre

2011

VUK anbefaling 2011 Analysekvalitetskrav til HbA1c

 

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, klinisk lektor, Marianne Benn
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
  Email: marianne.benn@regionh.dk
 • Kemiker, Morten Pedersen
  Ansat: DEKS-Rigshospitalet – Glostrup
  Periode: 2002-
 • Forskningschef, professor, Ivan Brandslund
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
  Periode: 1989-
 • Chefkemiker, Helle T. Kristensen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenheden Vest
  Periode: 2018-
 • Ledende Overlæge, Eva Brix Petersen
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
  Periode: 2022-
 • Kemiker, Lise Pedersen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling,  Sygehus Holbæk
  Periode: 2021-

Navn
Videnskabeligt udvalg for kvalitetssikring, forkortet VUK.

Referenceramme
Siden 1996 udvalg under Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB). Udvalget refererer til DSKB’s bestyrelse.

Medlemmer og sammensætning
Udvalget består af 4-6 personer, hvoraf formanden udpeges af DSKB’s bestyrelse. De øvrige medlemmer udpeges af VUK/formanden og godkendes af DSKB’s bestyrelse. Medlems- og formandsstatus skal revurderes af udvalget hvert femte år og dette skal godkendes af DSKB.
Der tilstræbes en ligelig fordeling af læger og kemikere og om muligt med en rimelig geografisk fordeling. DEKS har altid mindst en kemiker i udvalget.

Formål
Udvalget skal opsøge og støtte initiativer, der på videnskabeligt grundlag kan forbedre kvaliteten af de klinisk biokemiske afdelingers arbejde. Dette kan for eksempel omfatte:

 1. Præanalytiske forhold.
 2. Analysekvalitet.
 3. Strategier til udredning, diagnosticering og monitorering.
 4. Sikre patienterne den nødvendige faglige standard i laboratorieydelser.
 5. At give lægen sikkerhed for, at den enkelte analyse, inklusiv hele undersøgelsesprocessen, har den nødvendige kvalitet til den kliniske situation.
 6. Dokumentere over for aftalepartnere at laboratorierne kan honorere de krav som specialister har defineret ud fra den kliniske applikation af analyserne.
 7. Bidrage med information om hvordan kvalitetskrav fastsættes, hvordan man lever op til dem og i enkelte tilfælde fastsætter konkrete kvalitetskrav.

VUK skal anbefale tiltag der kan overvåge, dokumentere og fremme sikkerhed og kvaliteten af laboratoriers analysekvalitet. VUK tilstræber at kvalitetskrav er evidensbaserede og hvis det er muligt inkluderet i guidelines. VUK skal om nødvendigt initiere projekter, der muliggør at kvalitetskrav bliver evidensbaserede.

Forretningsorden
VUK fastsætter selv sin forretningsorden og behandler emner tilsendt fra DSKB bestyrelse, DSKB medlemmer via DSKB’s bestyrelse, DEKS, VUK’s medlemmer og arbejdsgrupper under DSKB.