INDMELDELSE I DSKB

Ved ansøgning om medlemskab skal du følge dette link: INDMELDELSE

Hvis man ønsker at modtage foreningens nyhedsbrev (1-2 udsendelser pr måned), kan man tilmelde sig på forsiden eller nederst på denne side.

Jobskifte, adresseændringer eller udmeldelse

Lægelige medlemmer af selskabet skal melde jobskifte via www.laeger.dk under “min side”, hvor evt. udmelding også skal foretages.

For ikke lægelige medlemmer skal adresseændring, jobskifte og udmeldelse meddeles den assisterende bestyrelsessekretær på e-mail: dskbiokemi@gmail.com

Ansøgning om medlemskab i DSKB

Betingelserne for medlemskab af DSKB fremgår af DSKB´s vedtægter, under § 3 Medlemmer.

Kontingent

Kontingent til foreningen er 550 kr. for ordinære medlemmer, 2000 kr. for firmamedlemmer og 200 kr. for korresponderende medlemmer og medlemmer over 70 år.
For ikke-lægelige medlemmer af selskabet pålægges et årligt gebyr på 75 kr. til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

Medlemsskabet omfatter gratis adgang til medlemsmøderne (pris for ikke-medlemmer: 600,- kr) og tilsendelse af medlemsbladet DSKB-NYT 4 gange årligt.