SPECIALLÆGEUDDANNELSE

Lægelig videreuddannelse

 

Hvorfor du skal være klinisk biokemiker? se her!

Generelle oplysninger om ansøgning ang. speciallægeanerkendelse kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Sundhedsstyrelsens oversigt over kommende kurser i speciallægeuddannelsen

Siden 2001 har et råd for lægers videreuddannelse i hver af de tre regioner varetaget den lægelige videreuddannelse, således at hver region varetager en fuld uddannelse inden for alle specialer. Nyttige oplysninger vedr. ansøgningsskemaer, vejledninger og regler samt statistiske oplysninger om tidligere ansøgere kan derfor hentes i det regionale råd for den enkelte uddannelsesregion:

REGION NORD
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 8728 4821;
Fax: 8728 5001
E-mail: VUS@stab.rm.dk
www.videreuddannelsen-nord.dk
Sekretariatschef: Jan Greve

REGION SYD
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Syddanmark
Den Lægelige Videreuddannelse
Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf.: 7663 1000
E-mail: videreuddannelsen@
regionsyddanmark.dk
www.videreuddannelsen-syd.dk
Sekretariatschef: Steen Tinning

REGION ØST
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Videreuddannelsesregion Øst
c/o Gentofte Hospital
Center for HR, sektion 3.5
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf. 38669930
E-mail: laegeuddannelsen@
regionh.dk
www.laegeuddannelsen.dk
Sekretariatschef: Lise Møller

Oversigt over formålene for de: Specialespecifikke kurser

Kursusrækken