KURSER FRA INDUSTRIEN

DSKB vil tilstræbe at lægge links ind til kurser, som findes relevante for klinisk biokemi.