LÆGEMIDDELANALYSER

Der har været et initiativ i DSKB regi, hvor der er indsamlet data vedr. udførselssted for lægemiddelanalyser i Danmark. ”Yngre Læger i Klinisk Biokemi” (YLKB) har tilrettet listen. Listen er ment som en hjælp til at finde de relevante udførselssteder. Alle der udfører lægemiddelanalyser, opfordres til at sikre sig at informationerne vedr. analyserne er korrekte. Er der ændringer, så vil YLKB gerne tilrette listen. Så send eventuelle ændringer til pia.buekmann.larsen@regionh.dk eller DSKBs bestyrelse: lise.bathum@regionh.dk

Listen kan ses her:  Link til Lægemiddelanalyser