LÆGEMIDDELANALYSER

Der har været et initiativ i DSKB-regi, hvor der er blevet indsamlet data vedr. udførelsessted for lægemiddelanalyser. ”Yngre Læger i Klinisk Biokemi” (YLKB) har tilrettet denne liste, som siden sidste opdatering, er vokset betydeligt. I forbindelse med opdateringen af listen er YLKB gjort opmærksom på at listens navn, ”Lægemiddelanalyser”, ikke har været retvisende for listens egentlige indhold. Dette fordi listen også har haft inkluderet misbrugsanalyser, men også fordi listen ikke har haft indeholdt ALLE lægemiddelanalyser. Blandt andet har mere almindelige lægemiddelanalyser som paracetamol, salicylat, digoxin etc., som på mange kliniske biokemiske afdelinger er rutineanalyser, ikke fremgået af listen.

Da vi fra YLKB i januar 2022 opfordrede de forskellige kliniske biokemiske afdelinger til at melde tilbage med hvilke lægemiddelanalyser, som blev udført på de forskellige matrikler, er det blevet tydeligt at præmisserne for sådan en liste – også i lyset af at området for misbrugs- og lægemiddelanalyser er vokset betydeligt indenfor de seneste år – ikke har været tilstrækkeligt gennemtænkt. Tilbagemeldingerne har derfor været af blandet karakter. Nogle laboratorier har meldt alle deres misbrugs- og lægemiddelanalyser ind, hvor andre har udvalgt de mere ”specialiserede” af slagsen.

Nuværende liste inkluderer derfor misbrugs- og lægemiddelanalyser, som de er indrapporteret fra de forskellige kliniske biokemiske afdelinger. Der vil således være laboratorier, som udfører analyser, som ikke fremgår af denne liste.

Listen er senest opdateret marts 2022. Den forventes opdateret igen primo 2023. Forud for næste opdatering vil præmisserne samt formatet for listen blive revurderet.

Idet listen også inkluderer mange misbrugsanalyser skifter listen navn til ”misbrugs- og lægemiddelanalyser”. (klik på navnet til at åbne listen)

Er der ændringer til listen, så send dem gerne til ida.stangerup@regionh.dk.