MÅLBESKRIVELSER

Målbeskrivelse for klinisk biokemi

 

Den gældende og tidligere udgaver af målbeskrivelserne i Klinisk Biokemi kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ved at følge dette link:

Målbeskrivelser for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi 

Logbogen for introduktions- og hoveduddannelsen for læger findes her:

Logbog for introduktions- og hoveduddannelse i Klinisk Biokemi

Beskrivelse af uddannelsen til specialist i klinisk biokemi for biokemikere kan findes her:

Målbeskrivelse for biokemikere på specialistuddannelsen indenfor klinisk biokemi