DSKB ARBEJDSGRUPPER

Arbejdsgrupper nedsat af DSKB refererer til og nedsættes af DSKB’s bestyrelse. Der udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppens formål, tidsramme og forventede resultat. Der skal tages stilling til om evt. guidelines forfattet af arbejdsgruppen skal i høring i deltagende lægevidenskabelige selskaber. Det forventes ydermere, at der tages stilling til tidsramme for opdatering af guidelines.

Støtte til udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, herunder evt. internatmøder søges dækket af DSKB og der fremsendes budget til godkendelse hos bestyrelsen.

Medlemmer:

 • Formand, Pernille Just Vinholt
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Overlæge, Søren Andreas Ladefoged
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
 • Ledende Overlæge, Lise Bathum
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital
 • Biokemiker, Peter Astrup Christensen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Medlemmer:

 • Formand,
  Ansat:
  Email:
  Periode: 
 • Læge/Biokemiker,
  Ansat:
  Periode: 
 • Læge/Biokemiker,
  Ansat:
  Periode: