DSKB UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER

Arbejdsgrupper nedsat af DSKB refererer til og nedsættes af DSKB’s bestyrelse. Der udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppens formål, tidsramme og forventede resultat. Der skal tages stilling til om evt. guidelines forfattet af arbejdsgruppen skal i høring i deltagende lægevidenskabelige selskaber. Det forventes ydermere, at der tages stilling til tidsramme for opdatering af guidelines.

Støtte til udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, herunder evt. internatmøder søges dækket af DSKB og der fremsendes budget til godkendelse hos bestyrelsen.

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, klinisk lektor, Marianne Benn
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
  Email: marianne.benn@regionh.dk
 • Kemiker, Morten Pedersen
  Ansat: DEKS-Rigshospitalet – Glostrup
  Periode: 2002-
 • Forskningschef, professor, Ivan Brandslund
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
  Periode: 1989-
 • Chefkemiker, Helle T. Kristensen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenheden Vest
  Periode: 2018-
 • Ledende Overlæge, Eva Brix Petersen
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
  Periode: 2022-
 • Kemiker, Lise Pedersen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling,  Sygehus Holbæk
  Periode: 2021-

Medlemmer:

 • Formand, Pernille Just Vinholt
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Overlæge, Søren Andreas Ladefoged
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
 • Ledende Overlæge, Lise Bathum
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital
 • Biokemiker, Peter Astrup Christensen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Medlemmer:

 • Formand, Reservelæge, Nikki Have Mitchell
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager Hvidovre hospital
  Email: nikki.have.mitchell@regionh.dk
  Periode:
  2019-
 • Reservelæge, Rasmus Søgaard Hansen 
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
  Periode: 2020-
 • Reservelæge, Søs Neergaard Petersen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aalborg Universitetshospital
  Periode: 2020-
 • Reservelæge, Agnes Ziobrowska
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2019-
 • Læge, Ida Stangerup
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital
  Periode: 2020-

Medlemmer:

 • Ledende overlæge, Nete Hornung
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Konsulent; pens. ledende  overlæge, Lars Ødum
  Ansat:
 • Overlæge, lektor, Lennart Friis Hansen
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, Camilla Quortrup
  Ansat: Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
  Email: xxx
  Periode: 2020-
 • Overlæge, Professor Per Pfeiffer
  Ansat: Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  Periode: 2020-
 • Overlæge, Peter Plomgaard
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospital
  Periode: 2020-
 • Ledende Overlæge,  Fie Juhl Vojdeman
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus
  Periode: 2020-
 • Overlæge, Professor, Per Damkier
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital
  Periode: 2020-
 • Overlæge, Stig Ejdrup Andersen
  Ansat: Klinisk Farmakologisk Enhed, Region Sjælland
  Periode: 2020-