DSKB UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, klinisk lektor, Mie Hessellund Samson
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Email: miesamso@rm.dk
 • Overlæge, professor, Holger Jon Møller
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
 • Nedsat af DSKB og DMSG, Erik Dalsgaard Lund
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
 • Kemiker, Tove Rask Søndergaard
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenhden Vest, Holestebro
 • Biokemiker, Malene Bjerregaard Pass
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Biokemiker, Mikala Klok Jørgensen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Slagelse, Næstved, Nykøbing F sygehuse
 • Bioanalytiker, Sara Arntkløv
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Overlæge, Axel Brock
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Overlæge og professor, Marianne Benn
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Afdelingslæge, Jesper Farup Revsholm
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, klinisk lektor, Marianne Benn
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
  Email: marianne.benn@regionh.dk
 • Kemiker, Inger Plum
  Ansat: DEKS-Rigshospitalet – Glostrup
 • Kemiker, Morten Pedersen
  Ansat: DEKS-Rigshospitalet – Glostrup
  Periode: 2002-
 • Forskningschef, professor, Ivan Brandslund
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
  Periode: 1989-
 • Chefkemiker, Helle T. Kristensen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
  Periode: 2018-
 • Reservelæge, Ina Mathilde Kjær
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
  Periode: 2018-

Medlemmer:

 • Professor emeritus, Ebba Nexø
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2018-
  Email: enexo@clin.au.dk
 • 1. reservelæge, Fie Juhl Vojdeman
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
  Periode: 2018-2019
 • Repræsentant for Region Sj., Afdelingslæge, Anders Berg Wulff
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
  Periode: 2018-2019
 • Reservelæge, Lene Rosenberg
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
  Periode: 2018-2019
 • Afdelingslæge, Morten Mørk
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  Periode: 2018-2019
 • Reservelæge, Anne Winther Larsen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2018-2019

Medlemmer:

 • Formand, Ledende overlæge, Lise Batum
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital
  Email: lise.bathum@regionh.dk
  Periode: 2021-
 • Biokemiker, Mette Fogh Møller
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning
  Periode: 2021-
 • Biokemiker, Cindy Søndersø Knudsen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2021-
 • Læge, Stine Linding Andersen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  Periode: 2022-
 • Læge, Fie Juhl Vojdeman
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
  Periode: 2021-
 • Afdelingslæge, Louise Lylloff
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenhden Vest, Herning
  Periode: 2023-
 • Læge, Eva Rabing Brix Petersen
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
  Periode: 2022-

Medlemmer:

 • Formand, Ledende overlæge, Karen Søeby
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde/Køge
  Email: kares@regionsjaelland.dk
 • Biokemiker, Maria Boysen Sandberg
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
 • Overlæge, Søren Andreas Ladefoged
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
 • Overlæge, Lars Ødum
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Afdelingslæge, Trine Holm Johannsen
  Ansat: Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
 • Ledende overlæge, Nete Hornung
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenhden Vest

Medlemmer:

 • RSD, Afdelingslæge, Jesper Farup Revsholm
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
 • RM, Overlæge, Rie McGrail
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling – Regionshospitalet Randers
 • RN, Afdelingslæge, Anette Tarp Hansen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • RH, Reservelæge, Pia Larsen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, Søren Ladefoged
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2018-
 • Læge, Anne Langsted
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
  Periode: 2018-

Se kommisorium her

Medlemmer:

 • Formand, Reservelæge, Nikki Have Mitchell
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager Hvidovre hospital
  Email: nikki.have.mitchell@regionh.dk
  Periode:
  2019-
 • Reservelæge, Charlotte Gils 
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
  Periode: 2017-
 • Reservelæge, Johanne Andersen Højbjerg
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2017-
 • Reservelæge, Agnes Ziobrowska
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  Periode: 2019-
 • Læge, Pia Larsen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, SUH
  Periode: 2017-

Medlemmer:

 • Ledende overlæge, Nete Hornung
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Konsulent; pens. ledende  overlæge, Lars Ødum
  Ansat:
 • Overlæge, lektor, Lennart Friis Hansen
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital

Medlemmer:

 • Else Marie Vestergaard
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord
 • Anne-Birthe Bo Hansen
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord
 • Jonna Skov Madsen
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Mads Nybo
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Eva Rabing Brix Petersen
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Anders Berg Wulff
  Ansat: Videreuddannelses-region Øst

Medlemmer:

 • Anne Winther Larsen
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord
 • Anne Alnor
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Freja Eriksen
  Ansat: Videreuddannelses-region Øst