DSKB ARBEJDSGRUPPER

Arbejdsgrupper nedsat af DSKB refererer til og nedsættes af DSKB’s bestyrelse. Der udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppens formål, tidsramme og forventede resultat. Der skal tages stilling til om evt. guidelines forfattet af arbejdsgruppen skal i høring i deltagende lægevidenskabelige selskaber. Det forventes ydermere, at der tages stilling til tidsramme for opdatering af guidelines.

Støtte til udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, herunder evt. internatmøder søges dækket af DSKB og der fremsendes budget til godkendelse hos bestyrelsen.

Medlemmer:

 • Formand, Christina Munch Jensen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital
 • Biokemiker, Cindy Søndersø Knudsen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
 • Biokemiker, Signe Toräng
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital 
 • Læge, Claus Vinter Bødker Hviid
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Biokemiker: Linda Østervig Henriksen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Gødstrup
 • Biokemiker, Ida Bøgh Andersen
  Ansat: Klinisk Diagnostisk Afdeling, Esbjerg og Grindsted Sygehus