DSKB UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER

Arbejdsgrupper nedsat af DSKB refererer til og nedsættes af DSKB’s bestyrelse. Der udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppens formål, tidsramme og forventede resultat. Der skal tages stilling til om evt. guidelines forfattet af arbejdsgruppen skal i høring i deltagende lægevidenskabelige selskaber. Det forventes ydermere, at der tages stilling til tidsramme for opdatering af guidelines.

Støtte til udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, herunder evt. internatmøder søges dækket af DSKB og der fremsendes budget til godkendelse hos bestyrelsen.

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, klinisk lektor, Mie Hessellund Samson
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Email: miesamso@rm.dk
 • Overlæge, professor, Holger Jon Møller
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
 • Nedsat af DSKB og DMSG, Erik Dalsgaard Lund
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
 • Kemiker, Tove Rask Søndergaard
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenhden Vest, Holestebro
 • Biokemiker, Malene Bjerregaard Pass
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Biokemiker, Mikala Klok Jørgensen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Slagelse, Næstved, Nykøbing F sygehuse
 • Bioanalytiker, Sara Arntkløv
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Overlæge, Axel Brock
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Overlæge og professor, Marianne Benn
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Afdelingslæge, Jesper Farup Revsholm
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, klinisk lektor, Marianne Benn
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
  Email: marianne.benn@regionh.dk
 • Kemiker, Inger Plum
  Ansat: DEKS-Rigshospitalet – Glostrup
 • Kemiker, Morten Pedersen
  Ansat: DEKS-Rigshospitalet – Glostrup
  Periode: 2002-
 • Forskningschef, professor, Ivan Brandslund
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
  Periode: 1989-
 • Chefkemiker, Helle T. Kristensen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
  Periode: 2018-
 • Reservelæge, Ina Mathilde Kjær
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
  Periode: 2018-

Medlemmer:

 • Professor emeritus, Ebba Nexø
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2018-
  Email: enexo@clin.au.dk
 • 1. reservelæge, Fie Juhl Vojdeman
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
  Periode: 2018-2019
 • Repræsentant for Region Sj., Afdelingslæge, Anders Berg Wulff
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
  Periode: 2018-2019
 • Reservelæge, Lene Rosenberg
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
  Periode: 2018-2019
 • Afdelingslæge, Morten Mørk
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  Periode: 2018-2019
 • Reservelæge, Anne Winther Larsen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2018-2019

Medlemmer:

 • Formand, Ledende overlæge, Lise Batum
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital
  Email: lise.bathum@regionh.dk
  Periode: 2021-
 • Biokemiker, Mette Fogh Møller
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning
  Periode: 2021-
 • Biokemiker, Cindy Søndersø Knudsen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2021-
 • Læge, Stine Linding Andersen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  Periode: 2022-
 • Læge, Fie Juhl Vojdeman
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
  Periode: 2021-
 • Afdelingslæge, Louise Lylloff
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenhden Vest, Herning
  Periode: 2023-
 • Læge, Eva Rabing Brix Petersen
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
  Periode: 2022-

Medlemmer:

 • Formand, Ledende overlæge, Karen Søeby
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde/Køge
  Email: kares@regionsjaelland.dk
 • Biokemiker, Maria Boysen Sandberg
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
 • Overlæge, Søren Andreas Ladefoged
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
 • Overlæge, Lars Ødum
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Afdelingslæge, Trine Holm Johannsen
  Ansat: Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
 • Ledende overlæge, Nete Hornung
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenhden Vest

Medlemmer:

 • RSD, Afdelingslæge, Jesper Farup Revsholm
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
 • RM, Overlæge, Rie McGrail
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling – Regionshospitalet Randers
 • RN, Afdelingslæge, Anette Tarp Hansen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • RH, Reservelæge, Pia Larsen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, Søren Ladefoged
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2018-
 • Læge, Anne Langsted
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
  Periode: 2018-

Se kommisorium her

Medlemmer:

 • Formand, Reservelæge, Nikki Have Mitchell
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager Hvidovre hospital
  Email: nikki.have.mitchell@regionh.dk
  Periode:
  2019-
 • Reservelæge, Charlotte Gils 
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
  Periode: 2017-
 • Reservelæge, Johanne Andersen Højbjerg
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2017-
 • Reservelæge, Agnes Ziobrowska
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  Periode: 2019-
 • Læge, Pia Larsen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, SUH
  Periode: 2017-

Medlemmer:

 • Ledende overlæge, Nete Hornung
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Konsulent; pens. ledende  overlæge, Lars Ødum
  Ansat:
 • Overlæge, lektor, Lennart Friis Hansen
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital

Medlemmer:

 • Else Marie Vestergaard
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord
 • Anne-Birthe Bo Hansen
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord
 • Jonna Skov Madsen
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Mads Nybo
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Eva Rabing Brix Petersen
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Anders Berg Wulff
  Ansat: Videreuddannelses-region Øst

Medlemmer:

 • Anne Winther Larsen
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord
 • Anne Alnor
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Freja Eriksen
  Ansat: Videreuddannelses-region Øst