DSKB UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER

Arbejdsgrupper nedsat af DSKB refererer til og nedsættes af DSKB’s bestyrelse. Der udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppens formål, tidsramme og forventede resultat. Der skal tages stilling til om evt. guidelines forfattet af arbejdsgruppen skal i høring i deltagende lægevidenskabelige selskaber. Det forventes ydermere, at der tages stilling til tidsramme for opdatering af guidelines.

Støtte til udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, herunder evt. internatmøder søges dækket af DSKB og der fremsendes budget til godkendelse hos bestyrelsen.

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, klinisk lektor, Marianne Benn
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
  Email: marianne.benn@regionh.dk
 • Kemiker, Inger Plum
  Ansat: DEKS-Rigshospitalet – Glostrup
 • Kemiker, Morten Pedersen
  Ansat: DEKS-Rigshospitalet – Glostrup
  Periode: 2002-
 • Forskningschef, professor, Ivan Brandslund
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
  Periode: 1989-
 • Chefkemiker, Helle T. Kristensen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenheden Vest
  Periode: 2018-
 • Reservelæge, Ina Mathilde Kjær
  Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
  Periode: 2018-
 • Kemiker, Lise Pedersen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling,  Sygehus Holbæk
  Periode: 2021-

Medlemmer:

 • Formand, Pernille Just Vinholt
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Overlæge, Søren Andreas Ladefoged
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
 • Ledende Overlæge, Lise Bathum
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital
 • Biokemiker, Peter Astrup Christensen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Medlemmer:

 • Formand, Reservelæge, Nikki Have Mitchell
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager Hvidovre hospital
  Email: nikki.have.mitchell@regionh.dk
  Periode:
  2019-
 • Reservelæge, Rasmus Søgaard Hansen 
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital
  Periode: 2020-
 • Reservelæge, Søs Neergaard Petersen
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aalborg Universitetshospital
  Periode: 2020-
 • Reservelæge, Agnes Ziobrowska
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2019-
 • Læge, Ida Stangerup
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital
  Periode: 2020-

Medlemmer:

 • Ledende overlæge, Nete Hornung
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Konsulent; pens. ledende  overlæge, Lars Ødum
  Ansat:
 • Overlæge, lektor, Lennart Friis Hansen
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), Odense Universitetshospital

Medlemmer:

 • Else Marie Vestergaard
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord
 • Anne-Birthe Bo Hansen
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord
 • Ole Halfdan Larsen
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord
 • Jan Nybo
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord
 • Jonna Skov Madsen
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Eva Rabing Brix Petersen
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Anders Berg Wulff
  Ansat: Videreuddannelses-region Øst

Medlemmer:

 • Anne Alnor
  Ansat: Videreuddannelses-region Syd
 • Anne Winther Larsen
  Ansat: Videreuddannelses-region Nord

Medlemmer:

 • Formand, Kemiker, Eva Greibe
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Email: evagreib@rm.dk
  Periode: 2020-
 • Overlæge, Kim Dahlhoff
  Ansat: Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Frederiksberg  Hospital
  Periode: 2020-
 • Kemiker, Torben Breindahl
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland, Hjørring
  Periode: 2020-
 • Overlæge,  Elke Hoffmann-Lücke
  Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  Periode: 2020-
 • Kemiker, Lars Engbers Pedersen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved, Slagelse og Nyk. Falster Sygehuse
  Periode: 2020-
 • Kemiker, Per Bo Jensen
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Frederiksberg  Hospital
  Periode: 2020-
 • Kemiker, Palle Fruekilde
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Odense Universistetshospital
  Periode: 2020-

Medlemmer:

 • Formand, Overlæge, Camilla Quortrup
  Ansat: Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
  Email: xxx
  Periode: 2020-
 • Overlæge, Professor Per Pfeiffer
  Ansat: Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  Periode: 2020-
 • Overlæge, Peter Plomgaard
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospital
  Periode: 2020-
 • Ledende Overlæge,  Fie Juhl Vojdeman
  Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus
  Periode: 2020-
 • Overlæge, Professor, Per Damkier
  Ansat: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital
  Periode: 2020-
 • Overlæge, Stig Ejdrup Andersen
  Ansat: Klinisk Farmakologisk Enhed, Region Sjælland
  Periode: 2020-