REDAKTIONSGRUPPE

Kommissorium

Redaktionsmedlemmerne sidder i 4 år med mulighed for forlængelse yderligere 2 år.

DSKB-bestyrelsens formand og sekretær er “fødte medlemmer”. Derudover udpeger bestyrelsen 5 nye medlemmer efter forslag fra redaktionsgruppen. Der bør sikres en tidsmæssig forskydning i de 5 medlemmers indtræden i redaktionen, således at alle 5 ikke skifter på én gang.

Redaktionen skal bestå af kliniske biokemikere og to biokemikere, som alle har interesse i at deltage i det redaktionelle arbejde. Der bør tilstræbes en ligelig geografisk fordeling af redaktionsmedlemmerne.

DSKB-Nyt skal være et levende, varieret og udviklende medie, med fagartikler af høj standard og kvalitet samt med artikler/indlæg fra mere “skæve vinkler”.

Redaktionsgruppen har vide rammer i såvel udformning som indhold af DSKB-Nyt men skal dog sikre, at DSKB-Nyt afspejler udviklingen i faget, både organisatorisk og fagligt. Endvidere bør der være opmærksomhed på aktuelle nyheder generelt, referater fra møder o.lign. Bestyrelsens medlemmer i gruppen sikrer, at der er overensstemmelse mellem bestyrelsens aktiviteter og indholdet i DSKB-Nyt, samt at vigtige emner fra bestyrelsens aktiviteter formidles i DSKB-Nyt.

DSKB-Nyt bør i vid udstrækning indeholde indlæg skrevet af selskabets medlemmer, men kan også have indlæg skrevet af fagpersoner udenfor specialet. Der skal løbende opfordres til, at selskabets medlemmer bidrager med indlæg til DSKB-Nyt.

Den aktuelle redaktion består af følgende medlemmer

Lise Bathum, formand for DSKB (indtil juni 2021)
Mette Fogh Møller (indtil februar 2023)
Eva Rabing Brix Petersen (indtil februar 2022)
Stine Linding Andersen (indtil februar 2024)
Bent Struer Lind (indtil maj 2025)
Louise Lylloff (indtil maj 2023)
Cindy Søndersø Knudsen (indtil februar 2023)