REDAKTIONSGRUPPE

Den aktuelle redaktion består af følgende medlemmer

Stine Linding Andersen, redaktør (2018 – 2024)

Mads Nybo, formand for DSKB (2021 – 2023)

Lene Rosenberg (2022 – 2026)

Cindy Søndersø Knudsen (2017 – 2023)

Mette Fogh Møller (2017 – 2023)

Louise Lylloff (2019 – 2023)

Bent Struer Lind (2021 – 2025)

Kommissorium

Redaktionsmedlemmerne sidder i 4 år med mulighed for forlængelse yderligere 2 år.

DSKB-bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem er “fødte medlemmer”. Derudover udpeger bestyrelsen 5 nye medlemmer efter forslag fra redaktionsgruppen. Der bør sikres en tidsmæssig forskydning i de 5 medlemmers indtræden i redaktionen, således at alle 5 ikke skifter på én gang.

Redaktionen skal ud over læger i specialet bestå af to biokemikere, som alle har interesse i at deltage i det redaktionelle arbejde. Der bør tilstræbes en ligelig geografisk fordeling af redaktionsmedlemmerne.

DSKB-Nyt skal være et levende, varieret og udviklende medie, med fagartikler af høj standard og kvalitet samt med artikler/indlæg fra mere “skæve vinkler”.

Redaktionsgruppen har vide rammer i såvel udformning som indhold af DSKB-Nyt men skal dog sikre, at DSKB-Nyt afspejler udviklingen i faget, både organisatorisk og fagligt. Endvidere bør der være opmærksomhed på aktuelle nyheder generelt, referater fra møder o.lign. Bestyrelsens medlemmer i gruppen sikrer, at der er overensstemmelse mellem bestyrelsens aktiviteter og indholdet i DSKB-Nyt, samt at vigtige emner fra bestyrelsens aktiviteter formidles i DSKB-Nyt.

DSKB-Nyt bør i vid udstrækning indeholde indlæg skrevet af selskabets medlemmer, men kan også have indlæg skrevet af fagpersoner udenfor specialet. Der skal løbende opfordres til, at selskabets medlemmer bidrager med indlæg til DSKB-Nyt.