YNGRE LÆGER I KLINISK BIOKEMI (YLKB)

Hvad er YLKB?
-en undergruppe af DSKB.

Hvem er YLKB?
-består af yngre læger, som endnu ikke har færdiggjort speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi samt nye speciallæger.

Hvorfor?
-hovedformålet med YLKB er at sikre et fagligt og socialt netværk for yngre læger i klinisk biokemi på tværs af landet.

YLKB’s bestyrelse (en repræsentant for hver region)
 • Forperson, Læge, Stine Krogh Venø

Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

E-mail: s.venoe@rn.dk

Periode: 2022-

 

 • Forperson, Læge, Camilla Bjørnbak Holst

Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

E-mail: camilla.bjoernbak.holst.01@regionh.dk

Periode: 2023-

 

 • Læge, Nikki Have Mitchell

Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde

Periode: 2019-

 

 • Læge, Eline Sandvig Andersen

Ansat: Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt

Periode: 2021-

 

 • Læge, Silje H. Christensen

Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

Periode: 2021-

 

 • Læge, Anne-Birgitte Garm Blavnsfeldt

Ansat: Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

Periode: 2023-

 

 • Læge, Kaja Kastberg Faurø

Ansat: Blodprøver og Biokemi, Odense Universitetshospital

Periode: 2023-

 

 • Læge, Josefine Freyberg Justesen

Ansat: Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge og Roskilde

Periode: 2023-

Kommisorium for Yngre læger i klinisk biokemi (YLKB)

Formål
Hovedformålet med YLKB er at sikre et fagligt og socialt netværk for yngre læger i klinisk biokemi på tværs af landet. Foreningen skal fremme kvaliteten af speciallægeuddannelsen og øge grundlaget for erfaringsudveksling og forskningssamarbejde mellem læger på de klinisk biokemiske afdelinger.

Medlemmer
YLKB består af yngre læger, og som endnu ikke har færdiggjort speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi samt nye speciallæger. Nyuddannede speciallæger kan opretholde medlemskab af YLKB frem til anden generalforsamling efter lægens speciallægeanerkendelse.  Medlemmer af YLKB skal være medlemmer af DSKB.

Organisation
YLKBs bestyrelse består af fem medlemmer: en formand og en sekretær samt tre menige medlemmer. Det tilsigtes, at bestyrelsesmedlemmerne er tilknyttet forskellige afdelinger, og at flere regioner er repræsenteret. Det tilstræbes at et af medlemmerne  er fra DSKBs bestyrelse. Bestyrelsen i YLKB møde to gange årligt.
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen med mulighed for at blive genvalgt én gang (dvs. maksimal periode på 4 år). Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen, der afholdes i forbindelse med den årlige DSKB-kongres.
YLKB er en undergruppe af DSKB.

Opgaver
YLKB kan varetage alle opgaver, som bestyrelsen eller foreningens menige medlemmer ser et behov for at få løst. Alle medlemmer af DSKB kan rette henvendelse til bestyrelsen med forslag til opgaver for foreningen. Indkomne forslag drøftes på bestyrelsens halvårlige møder.
Der er derudover en række specifikke opgaver:

 1. Udarbejde et kort (én side) indlæg til DSKB-nyt om begivenheder i foreningen
 2. Levere input til introduktionskurset for klinisk biokemi
 3. Komme med forslag til nye kurser/årlig uddannelsesdag for alle i DSKB
 4. Stille forslag til uddannelsesudvalgene under DSKB
 5. Repræsentation for specialet klinisk biokemi mhp. rekruttering af yngre læger ved fx universiteternes uddannelsesdag, eller lignende aktiviteter.
 6. Sikre løbende opdatering af kontaktoplysninger på YLKB’s bestyrelse på DSKBs hjemmeside, så yngre læger med interesse for specialet har mulighed for at stille spørgsmål.
 7. Oprettelse af selvstændig hjemmeside udover Facebookside? (fx med cases/sjældne (og gerne underholdende) henvendelser)