SPECIALERAPPORT

Specialerapporten

 

“Specialerapporten er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af enarbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og fagligeselskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen (jf. bilag 1).
På baggrund af specialerapporten har Sundhedsstyrelsen udarbejdet styrelsensudmelding for specialet.
I henhold til Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005)udgør udmeldingen Sundhedsstyrelsens udmøntning af kompetencen til atfremsætte krav til organisering og placering af funktioner på specialiseret niveauog anbefalinger til organisering og placering af funktioner påhovedfunktionsniveau på regionale og private sygehuse efter høring i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.”

Den seneste specialerapport for Klinisk Biokemi fra 2008 kan læses ved at klikke her