VISIONS- OG STRATEGIPAPIRER

Visions- og strategipapir 2011 for Klinisk Biokemi

 

Visionen og overordnet strategi blev præsenteret på selskabets generalforsamling d. 24. maj 2011. Der var stor opbakning til visionen, og flere medlemmer gav udtryk for, at de udvalgte overordnede strategiske områder var både relevante og nyttige som grundlag for kommende aktiviteter i selskabet.

Det er bestyrelsens håb, at selskabets medlemmer vil læse dette dokument og reflektere over, hvad der kunne komme ud af de overordnede strategiske områder. Vi håber, at man får lyst til at kommentere på det – det være sig umiddelbare tanker, det måtte sætte i gang, om det udløser nogle ideer, eventuel kritik eller forslag til andre strategiske områder.
Så forslag modtages gerne – intet er for stort og intet er for småt!

Se selve visions- og strategipapiret. Klik her

Eller se power-point-præsentationen fra formandens fremlæggelse på Generalforsamlingen. Klik her

Henrik Jørgensen, DSKB-formand