NETVÆRKSGRUPPER

Netværk for misbrugsanalysering

Formål

Netværkets overordnede mål er:

  • At facilitere et forum, hvor fagpersonale på landets hospitalslaboratorier kan sparre med hinanden omkring misbrugsanalysering i klinisk biokemisk regi.
  • At bidrage til national ensretning inden for misbrugsanalysering.
  • At fremme anvendelsen af misbrugsanalysering i klinisk biokemi, både i relation til forskning og rutineanalyse.

 

Deltagere

Netværket består af læger, biokemikere og andre med interesse for misbrugsanalysering inden for klinisk biokemi. Interesserede kan henvende sig til nedenstående og vil så modtage oplysninger om netværkets aktiviteter.

 

Aktiviteter

Netværket vil afholde 1-2 fællesmøder årligt, som annonceres her på siden.

 

Kontaktperson

Lektor, Biokemiker, Eva Greibe, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital, evagreib@rm.dk.

 

Kort baggrund:

Netværksgruppen for misbrugsanalysering blev stiftet i 2020 i forbindelse med revision af “DSKB Retningslinje for misbrugsanalysering for klinisk biokemiske laboratorier (version 2)”. Den oprindelige arbejdsgruppe bestod af Eva Greibe, Torben Breindahl, Elke Hoffmann-Lücke, Lars Pedersen, Palle Fruekilde, Per Bo Jensen og Kim Dalhoff, men alle med interesse for misbrugsanalysering er meget velkomne i netværket.

 

Misbrugsanalysering er et dynamisk felt, der løbende ændrer sig i takt med, at nye misbrugsstoffer ender på markedet. Der er behov for konstant evaluering af, om vi i klinisk biokemi imødekommer de tendenser og behov, der er i samfundet. Netværksgruppen er et vigtigt redskab for vidensdeling mellem de enkelte hospitalslaboratorier i Danmark og for at sikre, at analyserepetoiret er passende og analysekvaliteten i top.

Proteom-Netværk

Formål

Netværkets overordnede mål er at fremme anvendelse af proteomanalyser i klinisk biokemisk virke, både i relation til forskning og drift.

 

Deltagere

Netværket består af læger, biokemikere og andre med interesse for at udvikle proteomanalyser i det klinisk biokemiske område. Interesserede kan henvende sig til nedenstående og vil så modtage oplysninger om netværkets aktiviteter.

 

Aktiviteter

Netværket vil afholde 1-2 fælles møder årligt, som annonceres her på siden.

 

Kontaktpersoner

  • Lektor, hoveduddannelseslæge, ph.d. Nicolai J. Wewer Albrechtsen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet og Bispebjerg & Frederiksberg Hospital og NNF Center for Protein Research, Københavns Universitet Nicolai.albrechtsen@regionh.dk
  • Professor, overlæge, dr. Lars Melholt Rasmussen, Blodprøver og Biokemi, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet lars.melholt.rasmussen@rsyd.dk

 

Kort baggrund om proteomanalyser i klinisk biokemi

Proteomanalyser har gennem de seneste årtier udviklet sig fra komplicerede analyser anvendt på få prøver til mere robuste opsæt, som kan anvendes i high-throughput sammenhæng med relevant bioinformatisk bearbejdelse.

 

Proteomanalyser har en plads i relation til både forskning og drift i det klinisk biokemiske område.  Store forskningsbaserede discovery-analyser på populationer med tusindvis af prøver har udpeget potentielle biomarkører og givet patofysiologisk indsigt. Desuden er der også demonstreret umiddelbar klinisk brugbarhed af dedikerede proteomteknologier i specifikke diagnostiske situationer.

 

Gennem de seneste år har proteomteknologier bredt sig til hospitalslaboratorierne i Danmark. Vores netværk under DSKB består primært af medarbejdere på hospitalslaboratorier med interesse i at fremme denne udvikling.