DSKB medlemsmøde om specialets identitet samt Generalforsamling d. 24.juni

DSKB medlemsmøde om specialets identitet samt Generalforsamling d. 24.juni

 

Vi håber, at COVID tillader et medlemsmøde samt generalforsamling torsdag d. 24.juni på hotel Nyborg Strand. Emnet er specialets identitet og fremtid.

 

Inden mødet vil der blive udsendt et spørgeskema til alle medlemmer, som vil omhandle hvordan vi ser på vores muligheder og udfordringer i fremtiden.

 

Vi håber, at mange har lyst til at deltage. Det foreløbige program kan findes her. Sidste frist for tilmelding er 17.maj, 2021 til Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: dskbiokemi@gmail.com Opgiv venligst navn, stilling og arbejdsplads.

Vanligvis er ikke-DSKB-medlemmer meget velkomne. Men til dette møde ønsker vi kun deltagelse af DSKB-medlemmer. Firmamedlemsskaber kan deltage med en deltager.