DSKB’s Foredragskonkurrence 2020

Vi håber meget, at I har lyst til at se foredragssessionen her og efterfølgende udfylde vedhæftede bedømmelsesskema, som sendes til dskbiokemi@gmail.com inden 1. november 2020.

På DSKBs medlemsmøde torsdag den 9. oktober i Fredericia afholdt vi en foredragskonkurrence, hvor medlemmer af DSKB under 40 år kunne deltage.

En bedømmelseskomité bestående af professor Holger Jon Møller og professor Henrik L. Jørgensen udvalgte fire personer blandt de indsendte abstracts til at holde foredrag.

På grund af covid-19 situationen var kun foredragsholderne, bestyrelsen og bedømmelseskomitéen til stede ved foredragssessionen, som derfor blev optaget og nu ligger på DSKBs hjemmeside.

Vi håber meget, at I har lyst til at se foredragssessionen på hjemmesiden og efterfølgende udfylde vedhæftede bedømmelsesskema, hvor hver foredragsholder bedømmes med pointgivning fra 1-5 for følgende kategorier: Videnskabeligt indhold, mundtlig fremstilling, kvalitet af slides og besvarelse af spørgsmål. Vinderen vil modtage et rejselegat fra DSKB på 15.000 kroner til brug for kongresdeltagelse.

Man skal være medlem af DSKB for at kunne indsende et bedømmelsesskema, og hvert medlem må kun indsende ét bedømmelsesskema.

Det udfyldte bedømmelsesskema indsendes til DSKBs assisterende bestyrelsessekretær Debbie Salling Norring-Agerskov på adressen: dskbiokemi@gmail.com

Sidste frist for indsendelsen af bedømmelsesskema: 1/11-2020.