OVERLÆGE JOHAN BOSERUP OG LISE BOSERUPS LEGAT.

 

 

Sept. 2022: OVERLÆGE JOHAN BOSERUP OG LISE BOSERUPS LEGAT.

 

Til støtte for lægevidenskabelig forskning, udelukkende til laboranthjælp inden for det klinisk – biokemiske område kan søges legatportioner på op til ca. kr. 300.000,00. Beløbene uddeles i én eller flere portioner ultimo april. Se annonce her.

 

Ansøgninger må indeholde fyldestgørende redegørelse for det projekt, hvortil der søges støtte, samt oplysninger om ansøgerens videnskabelige kvalifikationer, ligesom det ønskes oplyst, om projektstøtte er søgt andetsteds. Der er ikke ansøgningsskema. Selve ansøgningen skal være på dansk.

 

Ansøgningen med bilag skal indsendes senest den 31. januar 2023 til legatet ved Bestyrelsesformand Lotte Hebel Andersen, c/o Advokatfirmaet Svendsen, Jernbanegade 24, 4690 Haslev eller pr. mail til fondens sekretær Heidi Hansen, hh@advokatfirmaet-svendsen.dk (J.nr. 20795-24)