Rekommendationer vedr Kronisk Nyresygdom, 2024, høringsudgave

Ny vejledning til høring vedr. vurdering af nyrefunktion samt udredning og behandling af kronisk nyresygdom. Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi samt Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

Rekommendationer vedr Kronisk Nyresygdom, 2024, høringsudgave

Kommentarer og forslag til vejledningen modtages meget gerne og bedes sendt til arbejdsgruppens formand, Henrik Birn på hb@clin.au.dk  eller til DSKB’s medlem af gruppen Søren Ladefoged på soelad@rm.dk senest den 1. juni 2024.